REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 164

DECYZJA Nr 143/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 września 2022 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106, 123 i 135) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 219 863 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 202 564 tys. zł, a na zapomogi 17 299 tys. zł (rozdziały: 75001, 75220);";

2) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, upływa z dniem 5 grudnia 2022 r.";

3) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2022 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

5) w załączniku Nr 6 „Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2022 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 września 2022 r. (poz. 164)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik 2. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2022 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ LICZBA ŻOŁNIERZY]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2022 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ LICZBA ŻOŁNIERZY

Część/ Dział/Rozdział/

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

IWSZ

DGW

DG

DB

Cz. 29

Obrona narodowa

0

0

10

-10

0

Cz. 29

Jednostki budżetowe

0

0

10

-10

0

752

Obrona narodowa

0

0

10

-10

0

75220

Zabezpieczenie wojsk
-10

-10

75224

Kwalifikacja wojskowa

478

13491

75295

Pozostała działalność

- 478

- 13

10


- 481

Załącznik 3. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2022 R.]

Załącznik Nr 3

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2022 R.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-23
  • Data wejścia w życie: 2022-09-23
  • Data obowiązywania: 2022-09-23
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA