REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 172

DECYZJA NR 147/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 października 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), w związku z § 1 pkt 1 lit. d i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 451/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 324, z 2017 r. poz. 117, z 2018 r. poz. 60, z 2019 r. poz. 171 oraz z 2021 r. poz. 123) w pkt 3 po ppkt 2 dodaje się ppkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych, zapewniających przygotowanie i rozbudowę infrastruktury na potrzeby gotowości mobilizacyjnej i bojowej, ujętych w odpowiednich centralnych planach rzeczowych;

2b) realizację remontów i napraw obiektów oraz ich konserwacji zapewniających utrzymanie infrastruktury na potrzeby gotowości mobilizacyjnej i bojowej;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA