REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 174

DECYZJA Nr 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;

2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;

3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;

4) wartość pieniężną produktów spożywczych przeznaczonych do świadczenia usług żywieniowych siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

§ 2.

Wojskowe Oddziały Gospodarcze stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej „RBLog", stosownie do miejsca stacjonowania.

§ 3.

Wartości pieniężne:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010,

b) szkolnej - 020,

c) specjalnej - 030,

d) operacyjnej - 040;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej - 110,

b) chleba - 111,

c) napojów - 160

- odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

§ 4.

Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:

1) zasadniczych norm wyżywienia:

a) żołnierskiej - 010 - 22,81 zł,

b) szkolnej - 020 - 24,32 zł,

c) specjalnej - 030 - 29,80 zł,

d) operacyjnej - 040 - 32,32 zł;

2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 - 8,70 zł.

§ 5.

Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

§ 6.

Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 i wojennej - 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.

§ 7

. Ustala się ceny rozliczeniowe w złotych za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:

1) chleb trwały w opakowaniu foliowym - 5,04 zł;

2) zupy zagęszczone specjalne - 3,44 zł;

3) konserwy warzywno-mięsne - 11,02 zł;

4) batony zbożowo-owocowe - 39,37 zł;

5) pieczywo chrupkie lekkie żytnie - 13,46 zł;

6) pieczywo chrupkie wafle pełnoziarniste ryżowe - 14,19 zł.

§ 8.

Wartością pieniężna produktów spożywczych przeznaczonych do świadczenia usług żywieniowych siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z pkt III ppkt 2 lit. (a) vi aneksu B (Wsparcie dla obecności sił zbrojnych USA) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153), w uzgodnionych obiektach i terenach określonych w Aneksie A (Uzgodnione obiekty i tereny) do tej umowy, nie może przekroczyć 200 % dziennej wartości pieniężnej normy określonej w § 4 pkt 1 lit. d.

§ 9.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 10.

Traci moc decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)]

Załącznik do decyzji Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 października 2022 r. (poz. 174)

Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska

- 010

szkolna

- 020

specjalna

- 030

operacyjna

- 040

ogólna

- 110

chleba

- 111

napojów

- 160

1.

1 RBLog Wałcz

21,25

23,44

29,66

32,31

8,37

3,52

2,34

2.

2 RBLog Warszawa

23,44

24,95

30,91

33,46

8,86

3,52

2,79

3.

3 RBLog Kraków

22,26

23,79

28,25

31,00

9,00

3,52

2,48

4.

4 RBLog Wrocław

23,70

25,09

30,39

32,52

8,47

3,52

1,92

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-18
  • Data wejścia w życie: 2022-10-18
  • Data obowiązywania: 2022-10-18
  • Dokument traci ważność: 2023-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA