REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 176

DECYZJA Nr 151/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106, 123, 135 i 164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 228 916 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 211 617 tys. zł, a na zapomogi 17 299 tys. zł (rozdziały: 75001, 75220);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 6 785 tys. zł, w tym na nagrody 6 024 tys. zł, a na zapomogi 761 tys. zł (rozdz. 75213);";

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 151/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 października 2022 r. (poz. 176)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZ ŻW

SWW

750
2 505 504

-2 505 504


0

750012 505 504

-2 504 136


1 368

4050-2 500 000


-2 500 000

4060


2 505 504

-4 136


2 501 368

75057
-1 368


-1 368

4060-1 368


-1 368

752971 007

34 739 202

2 959 608

-26 725 148

-5 415 000

42 393 640

-10 548 605

-1 305 300

-2 657 000

-21 361 899

-15 725 505

2 675 000

0

75201-719 000
55 347 60454 628 604

4010


-719 000
1 350 000631 000

4050


41 038 85041 038 850

4060


-5 041 246-5 041 246

4110


18 000 00018 000 000

75202-2 517 472
856 661-1 660 811

4010


-2 517 472
1 550 000-967 472

4060


-693 339-693 339

75203-584 072
-5 538 057-6 122 129

4010


-584 072
270 000-314 072

4050


-1 683 384-1 683 384

4060


-124 673-124 673

4300


-4 000 000-4 000 000

75206-1 116 000
-3 575 990-4 691 990

4010


-1 116 000
130 000-986 000

4050


-3 666 078-3 666 078

4060


-39 912-39 912

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DGMON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZ ŻW

SWW

752

75207-614 701

-15 725 505


-16 340 206

4010


-614 701-614 701

4050-15 714 000


-15 714 000

4060-11 505


-11 505

75208

-806 000

-806 000

4010
14 000

14 000

4050
-820 000

-820 000

75211


971 007

-934 81236 195

4010

340 000

740 0001 080 000

4050


-1 659 812-1 659 812

4060

-18 993

-15 000-33 993

4210

650 000
650 000

75213-6 988 174


-15 041 798

-5 415 000

-672 493-28 117 465

3070


-4 124 000


1 100 000

-3 024 000

4010


-189 174


-200 000

-389 174

4050
-18 410 000

-5 200 000

-672 493-24 282 493

4060
-1 798

-85 000
-86 798

4070
-890 000

-890 000

4110


-2 675 000-2 675 000

4180
3 360 000

3 360 000

4300

-130 000
-130 000

75216

-400 000

-400 000

4280
-400 000

-400 000

75217-95 340


2 675 000

2 579 660

4010


-95 340-95 340

4080
160 000

160 000

4260
2 350 000

2 350 000

4270
75 000

75 000

4300
90 000

90 000

75218-579 135-579 135

4010


-569 135-569 135

4040


-10 000-10 000

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DGMON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZ ŻW

SWW

752

75219-189 304

-10 548 605

-1 886 300

-2 657 000

-21 318 899-36 600 108

4010


-189 304-189 304

4050-10 522 251

-1 300 000

-2 695 772

-20 657 967-35 175 990

4060


-10 932-10 932

4070-26 354

-5 300

-4 228
-35 882

4110

43 000
43 000

4410


-650 000-650 000

4420
-581 000

-581 000

7522049 872 032


-9 064 791


-7 323 379


581 000


-43 00034 021 862

4010


-9 124 131


650 000


11 147 7892 673 658

4040
-233 460

-233 460

4050


57 695 709


-6 376 620

51 319 089

4060


6 547 366


-1 778


-474 6626 070 926

4070
-32 933

-32 933

4110


-3 058
3 0580

4120


-5 243 854
436-5 243 418

4210
20 000
345 000

365 000

4270
-1 090 000
91 000

-999 000

4280
-2 000 000


-43 000-2 043 000

4300


-18 000 000


145 000

-17 855 000

75224

1 695 000


5 846 4137 541 413

4010
120 000


550 000670 000

4050
1 215 000


1 300 0002 515 000

4060


-3 587-3 587

4110


4 000 0004 000 000

4180
360 000

360 000

75280
-7 000 000


-7 000 000

4300-7 000 000


-7 000 000

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DGMON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

OZ ŻW

SWW

752

75295-2 513 050

9 959 608

-3 107 559


-1 612 3072 726 692

2830


31 00031 000

30704 000 000

2 003 000

6 003 000

4010


-2 544 050

-200 000

1 914 050


130 000-700 000

40503 200 000

-12 170 284


-1 657 083-10 627 367

4060-9 392

-15 325


-85 224-109 941

4070
-200 000

-200 000

4110
2 800 000

2 800 000

4140
200 000

200 000

4180
2 361 000

2 361 000

43002 969 000


2 969 000

755
-180 405


1 233 823


-270 000783 418

75503-180 405


1 233 823


-270 000783 418

4050
16 000


-270 000-254 000

4060


-23 405-23 405

4110


-137 000-137 000

4120


-20 000-20 000

4590
1 217 823

1 217 823

851
3 790


11 000

-1 500

-13 2900

851563 790


11 000

-1 500

-13 2900

4130


3 790


11 000

-1 500

-13 2900

2000


31 00031 000

3000


-4 124 000


3 103 000

-1 021 000

4000

971 007

40 377 673

454 104

-28 583 325

-5 415 000

42 123 640

-10 548 605

-1 305 300

-2 658 500

-21 375 189

-15 725 505

2 675 000

990 000

Cz. 29

971 007

36 284 673

454 104

-25 480 325

-5 415 000

42 123 640

-10 548 605

-1 305 300

-2 658 500

-21 375 189

-15 725 505

2 675 000

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-27
  • Data wejścia w życie: 2022-10-27
  • Data obowiązywania: 2022-10-27
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA