REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 186

DECYZJA Nr 160/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 listopada 2022 r.

w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy zawodowych i pracowników do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 9, 11 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), w związku z art. 292 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), ustala się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych zawrze umowę z "PKP Intercity" S.A. dotyczącą wykupienia uprawnień do przejazdów z ulgą 50% w 2023 r. w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów, zwanymi dalej "uprawnieniami do ulgowych przejazdów", dla:

1) żołnierzy zawodowych;

2) pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowych jednostkach budżetowych oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 2.

Umowa, o której mowa w § 1, zostanie zawarta na 2023 r.

§ 3.

Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów finansowany jest:

1) przez wojskowe jednostki budżetowe, na zaopatrzeniu których żołnierz zawodowy pozostaje, w ramach środków przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych - w odniesieniu do § 1 pkt 1;

2) ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych - w odniesieniu do § 1 pkt 2.

§ 4.

Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów zostaną wykupione w liczbie zgłoszonej przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowe jednostki budżetowe oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 5.

W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w § 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, 1571 i 2045).

§ 6.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:

1) wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów oraz prześle je do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w celu zapoznania żołnierzy zawodowych i pracowników, którzy zadeklarowali chęć posiadania tych uprawnień;

2) przygotuje i przedstawi, w terminie do dnia 10 grudnia 2023 r., propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2024 r.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-14
  • Data wejścia w życie: 2022-11-14
  • Data obowiązywania: 2022-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA