REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 189

DECYZJA Nr 163/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 listopada 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248 oraz z 2022 r. poz. 5, 19 i 134) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

1) Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

2) Agencja Uzbrojenia w Warszawie;

3) Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie - za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

4) Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

5) Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie;

6) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie - za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

7) Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie;

8) Centralny Wojskowy Zespół Sportowy w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;

9) Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie - za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

10) Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie;

11) Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu;

12) Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa;

13) Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie;

14) Inspektorat Kontroli Wojskowej w Warszawie;

15) Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

16) Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;

17) Ordynariat Polowy w Warszawie;

18) Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;

19) Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie;

20) Władza Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu;

21) Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

22) Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;

23) Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

24) Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie;

25) Wojskowy Dozór Techniczny - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

26) Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu Południowym - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa;

27) Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury.”;

2) w § 2 w pkt 2a:

a) uchyla się lit. p,

b) lit. za otrzymuje brzmienie:

„za) Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-22
  • Data wejścia w życie: 2022-11-22
  • Data obowiązywania: 2022-11-22
  • Dokument traci ważność: 2023-12-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA