REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 16

DECYZJA NR 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 50, z 2021 r. poz. 5 oraz z 2022 r. poz. 7) w załączniku „Wykaz Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO)” wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się Lp. 2 w brzmieniu:

2

NO-01-A003:2011

Systemy telekomunikacyjne i informatyczne - Terminologia


2) uchyla się Lp. 4-7 w brzmieniu:

4.

NO-01-A005:2010

Wojska inżynieryjne - Terminologia

5.

NO-01-A006:2010

Obrona przed bronią masowego rażenia - Terminologia

6.

NO-01-A008:2005

Ochrona środowiska morskiego - Terminologia

7.

NO-01-A009:2016

Nawigacja i hydrografia - Terminologia


3) uchyla się Lp. 9-10 w brzmieniu:

9.

NO-01-A011:2010

Śledzenie zasobów - Terminologia

10.

NO-01-A012:2012

Procedury działań morskich - Wojna minowa - Terminologia


4) uchyla się Lp. 12 w brzmieniu:

12.

NO-01-A014:2017

Działania w przestrzeni podwodnej - Terminologia


5) uchyla się Lp. 24-25 w brzmieniu:

24.

NO-02-A014-3:2001

Wymiana cyfrowych danych geograficznych - Część 3: Kody, parametry i etykiety

25.

NO-02-A014-4:2001

Wymiana cyfrowych danych geograficznych - Część 4: Model teoretyczny, struktura wymiany, metody kodowania


6) uchyla się Lp. 28 w brzmieniu:

28.

NO-02-A019:2012

Mapy wojskowe - Geodezyjne układy odniesienia, elipsoidy, siatki kartograficzne i siatki odniesienia - Wymagania


7) uchyla się Lp. 41 w brzmieniu:

41.

NO-02-A040:2011

Wojska inżynieryjne - Zasady działania


8) uchyla się Lp. 56 w brzmieniu:

56.

NO-02-A056:2004

Zasady transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych na mapach lądowych, morskich i lotniczych


9) uchyla się Lp. 66 w brzmieniu:

66.

NO-02-A069:2014

Wojska inżynieryjne - Usuwanie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych - Składanie meldunków


10) uchyla się Lp. 99 w brzmieniu:

99.

PDNO-02-A102:2016

Wojska inżynieryjne - Zasady niszczenia amunicji w operacjach międzynarodowych


11) uchyla się Lp. 103 w brzmieniu:

103.

NO-02-A107:2012

Przedstawianie obszarów chronionych


12) uchyla się Lp. 107-108 w brzmieniu:

107.

PDNO-02-A111:2014

Obrona przed bronią masowego rażenia - Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych

108.

NO-02-A112:2014

Wojska inżynieryjne - Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi


13) uchyla się Lp. 124 w brzmieniu:

124.

NO-04-A001:2008

Obrona przed bronią masowego rażenia - Zakres wiedzy i umiejętności - Wymagania


14) uchyla się Lp. 126 w brzmieniu:

126.

NO-04-A003:2013

Awaryjne zaopatrywanie wojsk w wodę - Organizacja i zasady urządzania punktów wodnych


15) uchyla się Lp. 130-131 w brzmieniu:

130.

NO-04-A008:2016

Zabezpieczenie logistyczne - Terminologia

131.

NO-05-A001:2010

Zdarzenia lotnicze - Wymiana informacji dotyczących wypadków i incydentów lotniczych statków powietrznych i pocisków rakietowych


16) uchyla się Lp. 133 w brzmieniu:

133.

NO-05-A003:2010

Statki powietrzne - Oznakowanie awaryjne - Wymagania ogólne


17) uchyla się Lp. 138 w brzmieniu:

138.

NO-05-A011:2006

Ruch lotniczy - Nieprawidłowości w ruchu lotniczym - Badania i sprawozdawczość z badań


18) uchyla się Lp. 142 w brzmieniu:

142.

NO-05-A016:2006

Poligony lotnicze - Oznakowanie urządzeń kierowania i miejsc rozmieszczenia obserwatorów podczas działań lotniczych w dzień


19) uchyla się Lp. 150 w brzmieniu:

150.

NO-05-A026:2015

Szkolenie lotnicze - Program szkolenia lotniczego - Wymagania


20) uchyla się Lp. 159-162 w brzmieniu:

159.

NO-06-A006-1:2009

System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 1: Styki dla telefonii

160.

NO-06-A006-2:2009

System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS)- Część 2: Styki dla telegrafii i transmisji danych

161.

NO-06-A006-3:2009

System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 3: Kable i złącza między skrzynkami sprzęgu

162.

NO-06-A006-4:2009

System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 4: Sterowanie systemem


21) uchyla się Lp. 164-166 w brzmieniu:

164.

NO-06-A008:2000

Lądowe mapy topograficzne i mapy lotnicze w skali 1:250 000 dla operacji połączonych

165.

NO-06-A008:2000/A1:2015

Lądowe mapy topograficzne i mapy lotnicze w skali 1:250 000 dla operacji połączonych

166.

NO-06-A009:2000

Skale map lądowych i lotniczych


22) uchyla się Lp. 168-169 w brzmieniu:

168.

NO-06-A014:2000

Zakres i prezentacja wojskowych informacji i dokumentacji geograficznej

169.

NO-06-A014:2000/A1:2011

Zakres i prezentacja wojskowych informacji i dokumentacji geograficznych


23) uchyla się Lp. 182-183 w brzmieniu:

182.

NO-06-A029:2001

Mapa danych nawigacyjnych

183.

NO-06-A029:2001/A1:2015

Mapa danych nawigacyjnych


24) uchyla się Lp. 186-188 w brzmieniu:

186.

NO-06-A031:2001

Gazetery

187.

NO-06-A031:2001/A1:2015

Gazetery

188.

NO-06-A032:2001

Mapy lotnicze - Kryteria ustalania maksymalnych wysokości obiektów terenowych


25) uchyla się Lp. 244 w brzmieniu:

244.

NO-06-A076:2011

Mapy wojskowe - Oznaczanie map i cyfrowych zbiorów danych geograficznych lądowych i lotniczych - Wymagania


26) uchyla się Lp. 346-347 w brzmieniu:

346.

PDNO-07-A099:2010

System identyfikacji radiolokacyjnej - Zasady budowy i użytkowania systemu IFF w Marynarce Wojennej

347.

PDNO-07-A100:2010

Wojna minowa - Badanie efektywności użycia sił i środków obrony przeciwminowej w Marynarce Wojennej


27) uchyla się Lp. 355 w brzmieniu:

355.

PDNO-07-A111:2013

Procedury działań morskich - Morskie operacje blokadowe


28) uchyla się Lp. 370 w brzmieniu:

370.

NO-10-A003:2016

Uzbrojenie lotnicze - Bomby, ładunki pirotechniczne, naboje fosforowe i opakowania - Znakowanie


29) uchyla się Lp. 371-374 w brzmieniu:

371.

NO-10-A004:2017

Broń artyleryjska - Części składowe broni i balistyka zewnętrzna - Terminologia

372.

NO-10-A005:2010

Uzbrojenie lotnicze - Bomby - Terminologia, klasyfikacja i symbole

373.

NO-10-A006:2011

Uzbrojenie lotnicze - Klasyfikacja, eksploatacja i badania - Terminologia

374.

NO-10-A009:2016

Broń artyleryjska - Rodzaje i podstawowe cechy - Terminologia


30) uchyla się Lp. 376 w brzmieniu:

376.

NO-10-A011:2007

Zestawy rakietowe przeciwpancerne i przeciwlotnicze - Znakowanie


31) uchyla się Lp. 382 w brzmieniu:

382.

NO-10-A206:2011

Uzbrojenie lotnicze - Bomby ćwiczebne - Wymagania


32) uchyla się Lp. 405 w brzmieniu:

405.

NO-10-A230:2016

Uzbrojenie lotnicze - Środki bojowe - Dokumentowanie badań naziemnych


33) uchyla się Lp. 424 w brzmieniu:

424.

NO-10-A504:2017

Pokrycia i komplety maskujące - Badania


34) uchyla się Lp. 447 w brzmieniu:

447.

NO-10-A519:2011

Uzbrojenie lotnicze - Charakterystyki świetlne ładunków pirotechnicznych - Badania naziemne


35) uchyla się Lp. 453 w brzmieniu:

.453.

NO-13-A002:2017

Granatniki - Terminologia


36) uchyla się Lp. 459 w brzmieniu:

459.

NO-13-A006:2011

Amunicja i jej części składowe - Ładunki miotające - Terminologia


37) uchyla się Lp. 464 w brzmieniu:

.464.

NO-13-A009:2016

Naboje artyleryjskie, moździerzowe, granatnikowe i granaty ręczne - Terminologia


38) uchyla się Lp. 548 w brzmieniu:

548.

NO-15-A206:2012

Wojskowe statki powietrzne - Lekkie samoloty bezzałogowe - Wymagania ogólne


39) uchyla się Lp. 555 w brzmieniu:

555..

NO-16-A001:2017

Lotnicze rozpoznanie obrazowe i aparatura rozpoznawcza - Terminologia


40) uchyla się Lp. 622 w brzmieniu:

622.

NO-19-A501-1:2017

Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 1: Terminologia


41) uchyla się Lp. 654-656 w brzmieniu:

654.

NO-23-A002:2016

Sprzęt wojskowy - Nadwozia pojazdów zabezpieczenia technicznego - Terminologia

655.

NO-23-A003:2004

Wojskowe pojazdy samochodowe - Terminologia

656.

NO-23-A003:2004/A1:2013

Wojskowe pojazdy samochodowe - Terminologia


42) uchyla się Lp. 661 w brzmieniu:

661.

NO-23-A204:2018

Pojazdy wojskowe - Kołowe transportery opancerzone - Wymagania i badania


43) uchyla się Lp. 677 w brzmieniu:

677..

NO-42-A201:2007

Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Urządzenia wielokrotnego użytku do wykrywania lub pomiaru stężenia substancji chemicznych w powietrzu - Klasyfikacja i wymagania ogólne


44) uchyla się Lp. 695 w brzmieniu:

695.

NO-42-A219:2009

Zestaw do pobierania próbek materiałów podejrzanych o skażenie substancjami toksycznymi - Wymagania i badania


45) uchyla się Lp. 768 w brzmieniu:

768.

NO-68-A200:2007

Bojowe środki trujące - Wzorzec sarinu - Wymagania i badania


46) uchyla się Lp. 792 w brzmieniu:

792.

NO-83-A204:2013

Plandeki na uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Wymagania i badania


47) uchyla się Lp. 794-795 w brzmieniu:

794.

NO-84-A800:2010

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Opakowania jednostkowe i zbiorcze

795.

NO-84-A801:2010

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Znakowanie


48) uchyla się Lp. 836 w brzmieniu:

836.

NO-91-A236:2007

Materiały pędne i smary - Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych kod MPS S-9850


49) uchyla się Lp. 856 w brzmieniu:

856.

NO-91-A257:2001

Materiały pędne i smary - Wymagania dokładności manometrów różnicowych stosowanych w filtrach paliw do turbinowych silników lotniczych


50) uchyla się Lp. 860-864 w brzmieniu:

860.

NO-91-A258-4:2006

Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Paliwo kod NATO F-35

861.

NO-91-A258-4:2006/A1:2012

Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Paliwo kod NATO F-35

862.

NO-91-A259:2013

Materiały pędne i smary - Oleje do silników dwusuwowych kod MPS O-9187 i kod NATO O-1177

863.

NO-91-A260:2013

Materiały pędne i smary - Olej do wysokoobciążonych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym SAE 15W-40 kod NATO O-1236

864.

NO-91-A261:2013

Materiały pędne i smary - Syntetyczne oleje silnikowe do wojskowych pojazdów mechanicznych SAE 5W-40 kod NATO O-1179 i SAE 5W-50 kod MPS O-9181


51) po Lp. 1062 dodaje się Lp. 1063-1113 w brzmieniu:

1063.

NO-01-A008:2023

Ochrona środowiska morskiego - Terminologia

NO-01-A008:2005

1064.

NO-02-A019:2023

Mapy wojskowe - Geodezyjne układy odniesienia, siatki kartograficzne i systemy meldunkowe - Wymagania

NO-02-A019:2012

1065.

NO-02-A056:2023

Zasady latynizacji nazw geograficznych na mapach lądowych, morskich i lotniczych

NO-02-A056:2004

1066.

PDNO-02-A085:2010/A1:2023

System zarządzania widmem częstotliwości radiowych - Zastosowanie formatu SFAF w procesach wymiany i gromadzenia danych o zasobach częstotliwości


1067.

NO-02-A132:2023

Model informacji geoprzestrzennej - Wymagania


1068.

NO-02-A133:2023

Profil metadanych geoprzestrzennych


1069.

NO-04-A003:2023

Awaryjne zaopatrywanie wojsk w wodę - Organizacja i zasady urządzania punktów wodnych

NO-04-A003:2013

1070.

NO-05-A026:2023

Szkolenie lotnicze - Program szkolenia lotniczego - Wymagania

NO-05-A026:2015

1071.

NO-06-A076:2023

Mapy wojskowe - Oznaczanie map lądowych, lotniczych i obrazowych - Wymagania

NO-06-A076:2011

1072.

PDNO-07-A111:2023

Procedury działań morskich - Morskie operacje blokadowe

PDNO-07-A111:2013

1073.

NO-10-A005:2023

Uzbrojenie lotnicze - Bomby - Terminologia, klasyfikacja i symbole

NO-10-A005:2010

1074.

NO-10-A006:2023

Uzbrojenie lotnicze - Terminologia

NO-10-A006:2011

1075.

NO-10-A011:2023

Zestawy rakietowe przeciwpancerne i przeciwlotnicze - Znakowanie

NO-10-A011:2007

1076.

NO-10-A206:2023

Uzbrojenie lotnicze - Bomby ćwiczebne - Wymagania

NO-10-A206:2011

1077.

NO-10-A504:2023

Pokrycia i komplety maskujące - Metody badań

NO-10-A504:2017

1078.

NO-10-A519:2023

Uzbrojenie lotnicze - Promieniowanie optyczne materiału pirotechnicznego w trakcie jego spalania - Badania naziemne

NO-10-A519:2011

1079.

NO-15-A206:2023

Wojskowe statki powietrzne - Lekkie bezzałogowe statki powietrzne z silnikami na paliwo płynne - Ogólne wymagania zdatności do lotu

NO-15-A206:2012

1080.

NO-15-A208:2023

Wojskowe statki powietrzne - Oznaczanie składu granulometrycznego oraz określanie klasy czystości płynów hydraulicznych stosowanych w układach statków powietrznych - Wymagania ogólne


1081.

NO-17-A208:2023

Nawierzchnie lotniskowe - Naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku działań celowych - Wymagania i badania


1082.

NO-23-A003:2023

Wojskowe pojazdy samochodowe - Terminologia

NO-23-A003:2004

NO-23-A003:2004/A1:2013

1083.

NO-23-A204:2023

Pojazdy wojskowe - Kołowe transportery opancerzone - Wymagania i badania

NO-23-A204:2018

1084.

NO-23-A206:2023

Pojazdy wojskowe - Układy klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji - Wymagania ogólne


1085.

NO-42-A201:2023

Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Urządzenia wielokrotnego użytku do wykrywania lub pomiaru stężenia substancji chemicznych

w powietrzu - Klasyfikacja i wymagania ogólne

NO-42-A201:2007

1086.

NO-42-A219:2023

Obrona przed bronią masowego rażenia - Zestaw do pobierania próbek materiałów podejrzanych o skażenie substancjami toksycznymi - Wymagania i badania

NO-42-A219:2009

1087.

NO-68-A200:2023

Bojowe środki trujące - Wzorzec sarinu - Wymagania i badania

NO-68-A200:2007

1088.

NO-83-A204:2023

Plandeki na sprzęt wojskowy - Wymagania i badania

NO-83-A204:2013

1089.

NO-91-A236:2023

Materiały pędne i smary - Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych o kodzie MPS S-9850

NO-91-A236:2007

1090.

NO-91-A257:2023

Materiały pędne i smary - Wymagania dokładności manometrów różnicowych stosowanych w filtrach paliw do turbinowych silników lotniczych

NO-91-A257:2001

1091.

NO-91-A258-4:2023

Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Część 4: Paliwo o kodzie NATO F-35

NO-91-A258-4:2006 NO-91-A258- 4:2006/A1:2012

1092.

NO-91-A259:2023

Materiały pędne i smary - Oleje do silników dwusuwowych o kodach MPS O-9187 i NATO O-1177

NO-91-A259:2013

1093.

NO-91-A260:2023

Materiały pędne i smary - Olej do wysokoobciążonych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym SAE 15W-40 o kodzie NATO O-1236

NO-91-A260:2013

1094.

NO-91-A261:2023

Materiały pędne i smary - Syntetyczne oleje silnikowe do wojskowych pojazdów mechanicznych SAE 5W-40 o kodzie NATO O-1179 i SAE 5W-50 o kodzie MPS O-9181

NO-91-A261:2013

1095.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-0:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 400


1096.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-1:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 401: Drgania


1097.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-2:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 402: Fala akustyczna


1098.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-3:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 403: Badanie udaru


1099.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-4:2023

Sprzęt wojskowy

- Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 404: Stałe przyspieszenie


1100.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-5:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 405: Ogień artyleryjski


1101.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-6:2023

Sprzęt wojskowy

- Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 406: Ładunek luzem


1102.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-8:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 408: Transport sprzętu wielkogabarytowego


1103.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-13:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 413: Fala akustyczna w połączeniu z temperaturą i drganiami


1104.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-15:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 415: Udar pirotechniczny


1105.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-16:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 416: Udar podczas transportu kolejowego


1106.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-18:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 418: Ruchoma platforma


1107.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-19:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 419: Eksplozja podwodna (Underwater Explosion, UNDEX)


1108.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-20:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 420: Drganie powodowane przez trzepotanie


1109.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-21:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 421: Badanie drgań i udarów z wykorzystaniem wielu wzbudnic


1110.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-22:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 422: Udar balistyczny


1111.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-23:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 423: Replikacja przebiegu czasowego


1112.

NO-A-STANAG-4370/AECTP-400-24:2023

Sprzęt wojskowy - Mechaniczne badania środowiskowe - Metoda 424: Składowanie i transport sprzętu wojskowego


1113.

NO-A-STANAG-4703/AEP-83:2023

Wojskowe statki powietrzne - Zdatność do lotu systemów lekkich bezzałogowych statków powietrznych - Wymagania i metody oceny§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji opublikuje aktualny wykaz obowiązujących dokumentów normalizacyjnych, zwany „Wykazem Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO)”, na stronie intranetowej Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-01
  • Data wejścia w życie: 2023-03-02
  • Data obowiązywania: 2023-03-02
  • Dokument traci ważność: 2024-03-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA