REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 63

DECYZJA NR 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie sposobu organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 293 ust. 1 pkt 4 i ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565, z 2011 r. poz. 258 oraz z 2022 r. poz. 543), ustala się, co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia 2023 r. organizuje się wypoczynek w formie kolonii i obozów z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, w wieku od 7 do 17 lat, zwany dalej „wypoczynkiem".

§ 2.

Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się zgodnie z art. 293 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565, z 2011 r. poz. 258 oraz z 2022 r. poz. 543), zwanego dalej „rozporządzeniem".

§ 3.

Wypoczynek, zgodnie z § 4 i § 15 umowy o świadczenie usług zawartej dnia 18 listopada 2010 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Wojskową Agencją Mieszkaniową1), organizuje się na bazie ośrodków wypoczynkowych w Rogowie, Solinie oraz Waplewie, zwanych dalej „ośrodkami".

§ 4.

Kolonie i obozy planowane do zorganizowania w sezonie letnim 2023 r. w ramach wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z pełnym pokryciem jego kosztów określa załącznik do decyzji.

§ 5.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych - spowodują wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku z podległych oraz zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, mając na uwadze § 14 ust. 4 rozporządzenia.

§ 6.

Do zadań osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku należą w szczególności: bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji na wypoczynek, koordynacja kierowania dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego na wypoczynek oraz monitorowanie jego przebiegu.

§ 7.

Dowódcy, szefowie, komendant i dyrektorzy, o których mowa w § 5, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego z podległych i zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej do uzgodnionych z ośrodkami miejsc, zwanych dalej „punktami zbiórek", z których dzieci te zostaną odebrane przez przedstawicieli ośrodków i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.

§ 8.

Transport na kolonie i obozy z uzgodnionych punktów zbiórek zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku.

§ 9.

Koszt wypoczynku jednego dziecka pozostającego na utrzymaniu żołnierza zawodowego, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 2800 zł - w odniesieniu do kolonii sportowo-rekreacyjnych oraz 2950 zł - w odniesieniu do kolonii i obozów specjalistycznych, z poszerzonym programem pobytu.

§ 10.

Po zakończeniu wypoczynku ośrodki wystawiają rachunki (faktury VAT) z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o pełne pokrycie kosztów wypoczynku, stosownie do § 14 ust. 4 rozporządzenia.

§ 11.

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej w ramach posiadanego planu finansowego zawartego w decyzji budżetowej na rok 2023 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 19, 34 i 47).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa po połączeniu agencji, o których mowa w art. 120 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, z dniem 1 października 2015 r. otrzymała nazwę Agencja Mienia Wojskowego.

Załącznik 1. [KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2023 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW]

Załącznik do decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 maja 2023 r. (poz. 63)

KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2023 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

KOLONIE I OBOZY

Program

Wiek

Terminy turnusów

Cena

Program

Wiek

Terminy turnusów

Cena

ROGOWO

Kolonia Sport i Rekreacja

7-13 lat

/dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia/ *

01.07-15.07

2800 zł

Obóz Językowo-sportowy

14-17 lat

/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia/ *

01.07-15.07

2950 zł

SOLINA

Kolonia Sport i Rekreacja

7-15 lat

/dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia/ *

08.08-22.08

2800zł

Obóz pływacki

8-17 lat

/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia/ *

08.08-22.08

2950 zł

WAPLEWO

Kolonia Sport i Rekreacja

7-15 lat

/dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia/ *

02.07-16.07

16.07-30.07

2800 zł

Kolonia

„Wodny Świat"

8-17 lat

/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia/ *

25.06-09.07

09.07-23.07

23.07-06.08

2950 zł

* na dzień zakończenia kolonii/obozu

Informacje:

Cena za turnus 1 dziecka z pełnym wyżywieniem (FB). Ubezpieczenie NNW w cenie. Organizator kolonii/obozu (ośrodek wypoczynkowy) zapewnia transport autokarowy w obie strony z/do Warszawy - transport w cenie. Istnieje możliwość dołączania grup dzieci na trasie przejazdu autokaru, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej z organizatorem danej kolonii/obozu (ośrodkiem wypoczynkowym).

Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-25
  • Data wejścia w życie: 2023-05-25
  • Data obowiązywania: 2023-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA