REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 155

DECYZJA Nr 130/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie ustanowienia Organu Krajowego uprawnionego do kwalifikacji materiałów wybuchowych do użytku wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672) oraz § 2 pkt 2 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Nakłada się na Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, zwany dalej „Instytutem", realizację zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności, polegającego na pełnieniu funkcji Organu Krajowego kwalifikującego materiały wybuchowe do użytku wojskowego, zwanego dalej „Organem Krajowym", z uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z Załącznika A do STANAG 4170 „Principles and Methodology for the Qualification of Explosive Materials for Military Use".

§ 2.

Funkcję Przewodniczącego Organu Krajowego pełni Dyrektor Instytutu.

§ 3.

1. W celu realizacji zadań Organu Krajowego, Przewodniczący Organu Krajowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji opracuje Regulamin pracy, który uzgodni z Szefostwem Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Regulamin pracy podlega zatwierdzeniu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, któremu na mocy odrębnych przepisów podporządkowano Instytut.

§ 4.

Do realizacji zadań Organu Krajowego Dyrektor Instytutu:

1) powołuje osoby z podległego mu stanu etatowego;

2) zawiera umowy z ekspertami zewnętrznymi.

§ 5.

W przypadku konieczności pozyskania i wymiany informacji oraz uzasadnionej potrzeby udziału przedstawiciela resortu obrony narodowej w realizacji zadań Organu Krajowego, przewodniczący może wystąpić do właściwych w tym względzie jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub organizacji międzynarodowych, informując o tym Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 6.

Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej udzielą niezbędnej pomocy w realizacji zadań Organu Krajowego, stosownie do ich właściwości.

§ 7.

Środki finansowe do realizacji zadań określonych w decyzji będą pochodziły z umów zawieranych pomiędzy Instytutem a stroną finansującą wykonanie zadania.

§ 8.

Przewodniczący Organu Krajowego przedstawia Dyrektorowi Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności za rok poprzedni, wraz z propozycjami działań usprawniających realizację postanowień decyzji.

§ 9.

Organ Krajowy rozpoczyna funkcjonowanie z dniem zatwierdzenia przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, któremu na mocy odrębnych przepisów podporządkowano Instytut, Regulaminu pracy, o którym mowa w § 3.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-24
  • Data wejścia w życie: 2023-11-24
  • Data obowiązywania: 2023-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA