REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 181

DECYZJA Nr 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 18;

2) w § 2 w pkt 3 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:

„ha) Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie,”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2022 r. poz. 5, 19, 134 i 189 oraz z 2023 r. poz. 40 i 67.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07
  • Dokument traci ważność: 2023-12-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA