REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 183

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków w 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie blokowania wydatków w 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do decyzji.

2. Blokuje się wydatki z budżetu środków europejskich, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji.";

2) dotychczasowy załącznik do decyzji oznacza się jako nr 1 oraz dodaje się załączniki nr 2 i 3 w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 grudnia 2023 r. (poz. 183)

Załącznik nr 1

Paragraf

Wyszczególnienie

Blokowana kwota wydatków
(w zł)


OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-712 100


Dział 851 Ochrona zdrowia

-712 100


Rozdział 85195

Pozostała działalność

-712 100

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-55 000

4019

Wynagrodzenie osobowe pracowników

-12 000

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 500

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

-2 500

4129

Składki na Fundusz Pracy

-100

4300

Zakup usług pozostałych

-640 000

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Paragraf

Wyszczególnienie

Blokowana kwota wydatków
(w zł)


OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-436 300


Dział 851 Ochrona zdrowia

-436 300


Rozdział 85195

Pozostała działalność

-436 300

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-385 000

4017

Wynagrodzenie osobowe pracowników

-32 000

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-12 900

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

-6 400

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-08
  • Data obowiązywania: 2023-12-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA