REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

DECYZJA Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89, z późn. zm.1)) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Wziątek1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 143, z 2017 r. poz. 101 i 194, z 2018 r. poz. 106, z 2019 r. poz. 14 i 126 oraz z 2020 r. poz. 11 i 93.

Załącznik 1. [DYSPONENCI ŚRODKÓW ETATOWYCH, DLA KTÓRYCH USTALANY JEST LIMIT ZATRUDNIENIA BAZOWEGO]

Załącznik do decyzji Nr 8/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 lutego 2024 r. (poz. 13)

DYSPONENCI ŚRODKÓW ETATOWYCH, DLA KTÓRYCH USTALANY JEST LIMIT ZATRUDNIENIA BAZOWEGO

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda

2

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Cezary Tomczyk

3

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Zalewski

4

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Stanisław Wziątek

5

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

6

Dyrektor Departamentu Kontroli

7

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

7a

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

7ab

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

7b

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

7c

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

7d

Dowódca Garnizonu Warszawa

8

Szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej

9

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

10

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

11

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

12

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

13

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

14

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

15

Szef Władzy Lotnictwa Wojskowego

16

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

17

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

18

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie

19

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie

20

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie

21

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu

22

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie

23

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu

24

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-22
  • Data wejścia w życie: 2024-02-22
  • Data obowiązywania: 2024-02-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA