REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 19

DECYZJA Nr 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 460 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 , z późn. zm.1)), art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się nagrodę Ministra Obrony Narodowej za najlepszy projekt Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

§ 2.

Organizatorem konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, zwanego dalej „Konkursem”, jest Minister Obrony Narodowej, przy udziale:

1) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

2) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

3) Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;

4) Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

§ 3.

Laureatów nagrody, o której mowa w § 1, wyłania się w drodze Konkursu przeprowadzonego zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do decyzji.

§ 4.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci lub doktoranci uczelni wojskowych, o których mowa w § 2.

§ 5.

Za organizację oraz obsługę kancelaryjno-biurową Konkursu, w tym organizację kampanii promocyjnych Konkursu, odpowiada Departament Szkolnictwa Wojskowego przy wsparciu następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, działających w zakresie posiadanych kompetencji:

1) Departamentu Administracyjnego, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie obsługi finansowej Konkursu;

2) Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) zamieszczania informacji o Konkursie, przekazanych przez Departament Szkolnictwa Wojskowego, na stronach internetowych www.gov.pl/web/obrona-narodowa, wojsko-polskie.pl oraz w mediach społecznościowych resortu obrony narodowej,

b) obsługi medialnej uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu w przypadku udziału w wydarzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób przetwarzających dane osobowe w związku z realizacją Konkursu,

b) konsultowania i opracowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

§ 6.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stosownie do właściwości, na wniosek Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, udzielą niezbędnej pomocy przy organizacji Konkursu.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 13).

Załącznik 1. [REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ZA REALIZACJĘ PROJEKTU BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU POWIETRZNEGO, BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU LĄDOWEGO LUB BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU MORSKIEGO DO ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA]

Załącznik do decyzji Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 marca 2024 r. (poz. 19)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ZA REALIZACJĘ PROJEKTU BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU POWIETRZNEGO, BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU LĄDOWEGO LUB BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU MORSKIEGO DO ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-15
  • Data wejścia w życie: 2024-03-15
  • Data obowiązywania: 2024-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA