REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 22

ZARZĄDZENIE Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 139, z 2014 r. poz. 177 i 407 oraz z 2022 r. poz. 167) w § 1:

1) uchyla się pkt 28;

2) w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:
„37) 4. Brygada Logistyczna w Pomiechówku.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-19
  • Data wejścia w życie: 2024-03-19
  • Data obowiązywania: 2024-03-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA