REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 30

DECYZJA NR 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie funkcjonowania sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za funkcjonowanie sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, zwany dalej „CWZS”.

§ 2.

Centralnym Wojskowym Zespołem Sportowym kieruje Szef CWZS.

§ 3.

Szef CWZS:

1) w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, corocznie przygotowuje projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej niepodlegającej ogłoszeniu, w którym określa:

a) skład przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do współpracy z Międzynarodową Radą Sportu Wojskowego CISM, zwaną dalej „CISM”, oraz innymi międzynarodowymi wojskowymi organizacjami sportu wyczynowego,

b) skład reprezentacji Wojska Polskiego objętej przygotowaniami do zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

c) wykaz przedsięwzięć, w których wezmą udział przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym,

d) harmonogramy przygotowań do udziału w zawodach pod patronatem CISM w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

e) wytyczne do funkcjonowania CWZS;

2) koordynuje udział spadochronowej reprezentacji Wojska Polskiego w międzynarodowych przedsięwzięciach sportowych pod patronatem CISM;

3) koordynuje i organizuje udział:

a) żołnierzy-sportowców, szkoleniowców CWZS oraz żołnierzy skierowanych do CWZS w przedsięwzięciach organizowanych pod patronatem CISM lub innych międzynarodowych wojskowych organizacjach sportu wyczynowego,

b) żołnierzy-sportowców, szkoleniowców CWZS oraz żołnierzy skierowanych do CWZS w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach sportowych finansowanych ze środków Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskich Związków Sportowych oraz stowarzyszeń i klubów sportowych.

§ 4.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownicy (dyrektorzy, szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, z uwzględnieniem własnych potrzeb w zakresie zabezpieczenia procesu szkolenia:

1) na wniosek Szefa CWZS, przekazany za pośrednictwem Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, udzielą wsparcia w realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

a) umożliwią podległym żołnierzom, powołanym do reprezentacji Wojska Polskiego, udział w przedsięwzięciach reprezentacji na arenie krajowej i międzynarodowej,

b) udzielą wsparcia w organizacji zawodów, imprez sportowych oraz przedsięwzięć wynikających z przynależności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w CISM oraz innych międzynarodowych wojskowych organizacjach sportu wyczynowego,

c) udostępnią obiekty sportowe i szkoleniowe do organizacji imprez sportowych oraz szkolenia na potrzeby CWZS;

2) na wniosek polskich związków sportowych umożliwią podległym żołnierzom objętym szkoleniem centralnym, udział w akcjach szkoleniowych i zawodach sportowych, finansowanych ze środków tych podmiotów.

§ 5.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego, zabezpieczy funkcjonowanie spadochronowej reprezentacji Wojska Polskiego.

§ 6.

Traci moc decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 358, z 2013 r. poz. 388, z 2015 r. poz. 274 oraz z 2020 r. poz. 147).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-04-05
  • Data obowiązywania: 2024-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA