REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 36

DECYZJA Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1018) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) przewodniczący - Pan Waldemar ZUBEK, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji;

2) zastępca przewodniczącego - Pan Przemysław GRABOWSKI, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;

3) członkowie Komisji:

a) Pan płk Krzysztof BEDNARZ, przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji,

b) Pan Tomasz CHOJNACKI, przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

c) Pan ppłk Grzegorz JODŁOWSKI, przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji,

d) Pan ppłk Tomasz KĄDZIORSKI, przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

e) Pan ppłk Piotr KOSTYRA, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej,

f) Pan ppłk Marcin PROKOPIUK, przedstawiciel Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

g) Pan Andrzej STAŃKO, przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa,

h) Pan ppłk Tomasz WIŚNIEWSKI, przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

4) sekretarz - Pan Paweł KRAWCZYK, przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

§ 2.

W pracach Komisji mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, osoby zaproszone przez przewodniczącego, posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie rodzaju przekazywanego mienia ruchomego Skarbu Państwa lub podmiotów, którym dedykowane jest mienie ruchome Skarbu Państwa zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa.

§ 3.

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 98), w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1018).

§ 4.

Sposób pracy Komisji określa „Regulamin działania Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 5.

Obsługę prac Komisji zapewnia Centrale Wojskowe Centrum Rekrutacji.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 35).

Załącznik 1. [REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik do decyzji Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 kwietnia 2024 r. (poz. 36)

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO SKARBU PAŃSTWA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-17
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA