REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 37

DECYZJA NR 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Uruchamia się środki finansowe w kwocie 12 031 200 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

§ 2.

Podział środków, o których mowa w § 1, określa załącznik do decyzji, w podziale na dysponentów podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowej.

§ 3.

Informację o wysokości środków dysponenci, o których mowa w § 2, przekazują niezwłocznie podległym sobie dysponentom oraz zaopatrywanym finansowo jednostkom - w części ich dotyczącej.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH]

Załącznik do decyzji Nr 26/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 kwietnia 2024 r. (poz. 37)

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.

Dysponent


Wysokość środków w zł

1.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych

1 025 000 zł

Jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostające w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

7 559 000 zł

Jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostające w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

200 000 zł

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z jednostkami podległymi, pozostające w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

550 000 zł

Jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Garnizonu Warszawa, pozostające w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

140 000 zł

Inne jednostki organizacyjne - niewymienione w tabeli, pozostające w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

425 000 zł

OGÓŁEM

9 899 000 zł

2.

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Dowództwo Garnizonu Warszawa, w tym dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych

229 000 zł

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z jednostkami podległymi, pozostające w Dowództwie Garnizonu Warszawa na przydziale gospodarczym

w finansowym dziale zaopatrzenia

335 000 zł

Inne jednostki organizacyjne - niewymienione w tabeli, pozostające w Dowództwie Garnizonu Warszawa na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

204 000 zł

OGÓŁEM

768 000 zł

3.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

16 000 zł

Inne jednostki organizacyjne - niewymienione w tabeli, pozostające w Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

284 000 zł

OGÓŁEM

300 000 zł

4.

Jednostka Wojskowa Nr 4724

205 000 zł

5.

Jednostka Wojskowa Nr 4101

100 000 zł

6.

Jednostka Wojskowa Nr 2305

130 000 zł

7.

Jednostka Wojskowa Nr 4026

46 000 zł

8.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

15 000 zł

9.

Jednostki organizacyjne pozostające w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

488 200 zł

10.

Służba Wywiadu Wojskowego

30 000 zł

11.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

50 000 zł

DYSPONENCI OGÓŁEM

12 031 200 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-17
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA