REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 52

DECYZJA Nr 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie wskazania organów wojskowych do współdziałania z organami cywilnymi w zakresie przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1, 22 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 1, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Organami Ministra Obrony Narodowej właściwymi do realizacji zadań w zakresie współdziałania z zarządcami infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniskowej, portowej, śródlądowych dróg wodnych oraz przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi, żeglugi śródlądowej i morskiej są:

1) Szef Transportu i Ruchu Wojsk (Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) szefowie oddziałów ds. transportu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;

3) szefowie wydziałów transportu i ruchu wojsk i HNS regionalnych baz logistycznych;

4) komendanci wojskowych komend transportu.

§ 2.

Organami Ministra Obrony Narodowej właściwymi do gromadzenia i wymiany z odpowiednimi strukturami cywilnymi informacji niezbędnych do koordynacji przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne są:

1) Szef Transportu i Ruchu Wojsk (Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie całokształtu problematyki transportowej;

2) Szef Wydziału Transportu i HNS Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego - w zakresie transportu morskiego;

3) Szef Wydziału Transportu i HNS Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego - w zakresie transportu lotniczego;

4) szefowie wydziałów transportu i ruchu wojsk i HNS regionalnych baz logistycznych i komendanci wojskowych komend transportu - w zakresie przygotowania żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.

§ 3.

Szefowie (komendanci), o których mowa w § 1, mogą upoważnić podległych żołnierzy zawodowych lub pracowników resortu obrony narodowej do wykonywania czynności dotyczących współdziałania z zarządcami infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniskowej, portowej, śródlądowych dróg wodnych oraz przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi, żeglugi śródlądowej i morskiej.

§ 4.

Wzór upoważnienia, o którym mowa w § 3, określa załącznik do decyzji.

§ 5.

Traci moc decyzja Nr 550/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wskazania organów wojskowych do współdziałania z organami cywilnymi w zakresie przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 243 oraz z 2011 r. poz. 215).

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WZÓR PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI CYWILNYMI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA]

Załącznik do decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 maja 2024 r. (poz. 52)

WZÓR PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI CYWILNYMI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-05-17
  • Data obowiązywania: 2024-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA