REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 73

DECYZJA NR 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2023, poz. 807) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz. U. z 2015 r. poz. 256), ustala się, co następuje:

§ 1.

Komisja, o której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, zwanego dalej „rozporządzeniem”, działa w oparciu o struktury etatowe komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 2.

W skład Komisji, zgodnie z § 2 rozporządzenia, wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Administracyjnego;

2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Departamentu Administracyjnego;

3) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Administracyjnego;

4) członkowie - osoby wyznaczone, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia.

§ 3.

Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Dyrektor Departamentu Administracyjnego, na którego adres należy kierować dokumentację, o której mowa w § 7 rozporządzenia.

§ 4.

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 14 rozporządzenia, a także wydatki zaliczane do kosztów postępowania przed Komisją, o których mowa w § 16 rozporządzenia, dokonywane są ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia. Dysponentem tych środków jest Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 5.

Komendanci terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, właściwi dowódcy garnizonów wojskowych, a także Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji wyznaczą odpowiednie osoby do realizacji czynności, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

§ 6.

Traci moc decyzja Nr 222/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 175 oraz z 2019 r. poz. 252).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA