REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 1

DECYZJA NR 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 8 stycznia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1)) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej”, zmienionej decyzjami: nr 69 z dnia 10 grudnia 2010 roku oraz nr 4 z dnia 13 stycznia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w § 15 oraz w § 19 w ust. 2 wyrazy „130 000 euro” zastępuje się wyrazami „134 000 euro”;

2) w załączniku nr 2 w § 8 w ust. 2, w § 47 oraz w § 53 wyrazy „130 000 euro” zastępuje się wyrazami „134 000 euro”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1047

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
  • Data wejścia w życie: 2014-01-08
  • Data obowiązywania: 2014-01-08
  • Z mocą od: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-04-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA