REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 14

DECYZJA NR 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.1)), postanawia się co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 26 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej”, zmienionej decyzjami: Nr 69 z dnia 10 grudnia 2010 r., Nr 4 z dnia 13 stycznia 2012 r. oraz Nr 1 z dnia 8 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 8 ust. 2 oraz w § 13 ust. 3 wyrazy: „14 000 euro” zastępuje się wyrazami: „30 000 euro”;

b) w § 13 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykaz co najmniej trzech wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, do których należy skierować zaproszenie do złożenia oferty, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia może on być zrealizowany tylko przez jednego wykonawcę;”;

2) w załączniku nr 2, w § 2 ust. 1 wyrazy: „14 000 euro” zastępuje się wyrazami: „30 000 euro”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 16 kwietnia 2014 r.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 

1) Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 984; poz. 1047; poz. 1473 i z 2014 r. poz. 423.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA