REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 11

DECYZJA NR 2
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) w związku z art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje się Komisję do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Celem Komisji jest wyłonienie kandydatów spośród nauczycieli szkolnictwa artystycznego do tytułu honorowego profesora oświaty.

3. Obsługę Komisji zapewnia Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2. Skład Komisji stanowią:

1) Marzenna Maksymienko – Zastępca Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (przewodnicząca);

2) Mariola Wiśniewska – Główny specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

3) Beata Drewniacka – Główny specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;

4) Ewa Rułka – Starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej;

5) Zofia Ratyńska – Starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-03-08
  • Data obowiązywania: 2010-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA