REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 12

DECYZJA NR 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum – Zamek w Łańcucie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 5 ust.3 umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum – Zamek w Łańcucie zawartej w Łańcucie dnia 2 września 2005 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury a Województwem Podkarpackim oraz § 10 statutu Muzeum –Zamek w Łańcucie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 79 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 53) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W skład Rady Muzeum przy Muzeum – Zamek w Łańcucie na kadencję w latach 2010–2014 powołuję następujące osoby:

1. Antoniego Adamskiego

2. Joannę Bojarską-Syrek

3. inż. Mariana Burdę

4. Annę Fortuna-Marek

5. Pawła Jaskanisa

6. Krzysztofa Kornackiego

7. Lucynę Mizera

8. Piotra Ogrodzkiego

9. dr. Zbigniewa Jerzego Skrzypczaka

10. dr Grażynę Stojak

11. Krzysztofa Szczepaniaka

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-03-18
  • Data obowiązywania: 2011-05-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA