REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 2 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie zagospodarowania mienia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” w likwidacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 996), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się likwidatora ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT' w likwidacji do zagospodarowania mieniem ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji 'CENRIT' w likwidacji poprzez dokonanie darowizny, z przeznaczeniem na cele statutowe, na rzecz państwowej instytucji kultury – Narodowego Instytutu Audiowizualnego z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w m. st. Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, składającej się z działki nr 26 (dwadzieścia sześć) o powierzchni 9.498 m2 (dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00159687/9 (zero zero sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem łamane przez dziewięć) oraz prawa własności posadowionych na niej budynków stanowiących odrębne nieruchomości.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-20
  • Data wejścia w życie: 2010-05-12
  • Data obowiązywania: 2010-05-12
  • Dokument traci ważność: 2011-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA