REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 46

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy reprezentowanie Ministra:

1) w przygotowaniu i realizacji porozumienia pomiędzy Ministrem, Ministrem Obrony Narodowej, Muzeum Historii Polski w Warszawie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie:

2) w sprawach dotyczących budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie, w tym realizacji harmonogramu i wskaźników określonych w programie wieloletnim „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” przyjętym uchwałą Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”;

3) w pracach zespołów projektowych lub innych spotkaniach roboczych, dotyczących przygotowania i realizacji budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie;

4) w ramach współpracy z przedstawicielami Ministra Obrony Narodowej w zakresie dotyczącym budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie i siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;

5) w pracach Zespołu Inwestora – Muzeum Historii Polski w Warszawie albo Inwestora Zastępczego realizującego budowę siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie.

§ 3.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-15
  • Data wejścia w życie: 2016-07-15
  • Data obowiązywania: 2016-07-15
  • Dokument traci ważność: 2024-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA