REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 66

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 27 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) w związku z art. 25a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1387, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 961) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 15), w załączniku w § 13 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) świadczenie audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
  • Data wejścia w życie: 2017-09-27
  • Data obowiązywania: 2017-09-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA