REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 2

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 24 oraz z 2016 r. poz. 49) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Stanu w Ministerstwie;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Generalny Ministerstwa;

3) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;

4) Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa:

a) Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,

b) Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych,

c) Departamentu Finansowego,

d) Departamentu Mecenatu Państwa,

e) Departament Nadzoru Właścicielskiego,

f) Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,

g) Departamentu Ochrony Zabytków,

h) Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,

i) Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów,

j) Departamentu Współpracy z Zagranicą,

k) Biura Dyrektora Generalnego,

l) Centrum Informacyjnego.

2. Funkcję sekretarza Zespołu pełni Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-25
  • Data wejścia w życie: 2018-01-25
  • Data obowiązywania: 2018-01-25
  • Dokument traci ważność: 2021-08-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA