REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 16 poz. 86

ZARZĄDZENIE NR 1605 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 12) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na podstawie założeń, o których mowa w ust. 1, zapewni wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Policji systemu elektronicznej sprawozdawczości oraz jego pełną funkcjonalność do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.”.

§ 2

rządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 11 5, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502 i Nr 201, poz. 1540.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2009-12-16
  • Data obowiązywania: 2009-12-16
  • Dokument traci ważność: 2010-03-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA