REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 95

DECYZJA NR 472
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część ogólna

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 Określa się program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część ogólna, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

 Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899.

Załącznik 1. [PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO – CZĘŚĆ OGÓLNA]

Załącznik do decyzji nr 472 Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 listopada 2013 r.

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO – CZĘŚĆ OGÓLNA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA