REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46, z 2009 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2015 r. poz. 3) załącznik nr 5b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650, z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055, 1199 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 21. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.


Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW NARKOTYKÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2015 r.

WZÓR – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW NARKOTYKÓW

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-17
  • Data wejścia w życie: 2015-02-18
  • Data obowiązywania: 2015-02-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA