REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa normy wyposażenia w sprzęt transportowy jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) normy wyposażenia w sprzęt transportowy – liczbę pojazdów w jednostce lub komórce organizacyjnej Policji naliczoną lub określoną w sposób określony w § 4–8 i § 11;

2) wskaźniki etatowe norm wyposażenia w sprzęt transportowy – liczbę stanowisk policyjnych albo liczbę stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych w jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, na którą nalicza się jednostkę sprzętu transportowego w sposób określony w § 4, § 5, § 7 ust. 1 i § 11;

3) struktura etatowa – strukturę etatową jednostki Policji w rozumieniu § 2 pkt 6 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69);

4) stanowisko policyjne – stanowisko policyjne w rozumieniu § 2 pkt 7 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

5) stanowisko pracownicze – stanowisko pracownicze w rozumieniu § 2 pkt 8 lit. a i c zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

6) komendant wojewódzki Policji i komenda wojewódzka Policji – także Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 12;

7) komendant powiatowy Policji i komenda powiatowa Policji – także komendanta miejskiego Policji i komendę miejską Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendę rejonową Policji;

8) oznakowany sprzęt transportowy – sprzęt transportowy zmodyfikowany do celów policyjnych, posiadający cechy policyjnego oznakowania;

9) nieoznakowany sprzęt transportowy – sprzęt transportowy, który może zostać zmodyfikowany do celów policyjnych, nieposiadający widocznych cech policyjnego oznakowania, w tym sprzęt transportowy służby wspomagającej;

10) samochody osobowe1):

a) z segmentu A i B – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód osobowy z rynkowego segmentu A lub B o mocy silnika nie większej niż 56 kW,

b) z segmentu C – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód osobowy z rynkowego segmentu C,

c) RD-VIDEO – pojazdy policyjne wyposażone w wideorejestrator dla których pojazdem bazowym jest samochód osobowy,

d) z segmentu D – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód osobowy z rynkowego segmentu D, E, F lub G;

11) samochody osobowe terenowe – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód posiadający w szczególności następujące funkcje oraz elementy konstrukcji i wyposażenia pozwalające na poruszanie się w terenie trudnodostępnym:

a) możliwość równoczesnego napędzania osi przedniej i tylnej,

b) możliwość blokowania mechanizmu różnicowego,

c) reduktor,

d) zwiększony kąt natarcia, kąt zejścia i kąt rampowy oraz zwiększony prześwit. Do tych pojazdów nie zalicza się pojazdów, o których mowa w pkt 16 lit. c, i i j;

12) samochody furgon – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód dostawczy, wśród których wyróżnia się pojazdy:

a) Patrolowe – oznakowane pojazdy policyjne przystosowane do przewozu policjantów oraz osób zatrzymanych2),

b) Wypadowe – oznakowane pojazdy policyjne przystosowane do przewozu policjantów jednostek Policji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b,

c) Ekip Techniki Drogowej i Ekologii – oznakowane pojazdy policyjne przystosowane do służby w komórkach ruchu drogowego dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii,

d) Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego – oznakowane pojazdy policyjne przystosowane do służby dla komórek ruchu drogowego zajmujących się obsługą zdarzeń drogowych,

e) Nieoznakowane – pojazdy nieposiadające widocznych cech policyjnego oznakowania,

f) Profilaktyczno-Edukacyjne – pojazdy policyjne przystosowane do służby dla komórek ruchu drogowego zajmujących się działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi,

g) Małe Więźniarki – nieoznakowane pojazdy policyjne przystosowane do służby dla komórek konwojowo-ochronnych, które są przeznaczone do przewozu do 6 osób konwojowanych;

13) samochody ciężarowe:

a) skrzyniowe – pojazdy ciężarowe służące do przewozu ładunków,

b) wywrotki – pojazdy samowyładowcze służące do przewozu w szczególności materiałów sypkich;

14) autobusy:

a) minibusy – pojazdy przeznaczone do przewozu od 10 do 18 osób,

b) busy – pojazdy przeznaczone do przewozu powyżej 18 osób;

15) przyczepy:

a) specjalistyczne – przyczepy policyjne o specjalistycznej konstrukcji lub zabudowie i wyposażeniu przeznaczone do realizacji zadań przez służby Policji w szczególności przyczepy do przewozu koni, psów, łodzi motorowych oraz przyczepy pirotechniczne,

b) skrzyniowe – przyczepy o konstrukcji umożliwiającej przewóz ładunków;

16) pojazdy specjalistyczne:

a) Armatki Wodne – oznakowane pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód ciężarowy, eksploatowane w jednostkach Policji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b,

b) Duże Więźniarki – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód ciężarowy lub autobus, przeznaczone dla komórek konwojowo-ochronnych do przewozu powyżej 6 osób konwojowanych,

c) Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone – opancerzone pojazdy policyjne o cechach zbliżonych do pojazdów wojskowych w szczególności typu Kołowy Transporter Opancerzony,

d) Ambulanse Monitoringu Wizyjnego – nieoznakowane pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód dostawczy, przeznaczone do działań związanych z monitoringiem wizyjnym,

e) osobowe terenowe opancerzone – nieoznakowane pojazdy policyjne opancerzone przeznaczone dla komórek antyterrorystycznych, minersko-pirotechnicznych i służby śledczej Policji, zbudowane na bazie samochodu osobowego terenowego i posiadające określoną klasę kuloodporności,

f) Ruchome Stanowiska Dowodzenia – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód dostawczy lub ciężarowy, przeznaczone do działań związanych z koordynacją i dowodzeniem siłami policyjnymi,

g) Ambulanse Poczty Specjalnej – pojazdy policyjne przystosowane do przewozu przesyłek poczty specjalnej w Policji,

h) Ambulanse Pirotechniczne – pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód dostawczy, przeznaczone dla komórek minersko-pirotechnicznych Policji,

i) Automatyczne Wyrzutnie Gazów Łzawiących/Reflektory Olśniewające – oznakowane pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód posiadający funkcje oraz elementy konstrukcji i wyposażenia pozwalające na poruszanie się w terenie trudnodostępnym,

j) Long Rangę Acoustic Device – oznakowane pojazdy policyjne dla których pojazdem bazowym jest samochód posiadający funkcje oraz elementy konstrukcji i wyposażenia pozwalające na poruszanie się w terenie trudnodostępnym,

k) Ambulanse Sanitarne – pojazdy policyjne służące do zabezpieczenia działań służb medycznych Policji,

l) pozostałe – inne pojazdy policyjne o specjalistycznej konstrukcji lub zabudowie i wyposażeniu przeznaczone do realizacji zadań przez służby Policji w szczególności: pojazdy Wypadowo-Transportowe, pojazdy typu Mobilny Posterunek Policji, Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego, pojazdy o napędzie elektrycznym typu Melex, warsztat samochodowy, chłodnia, izoterma, ciągnik siodłowy, dźwig, pomoc drogowa, laweta, cysterna paliwowa;

17) pozostały sprzęt transportowy – inny sprzęt służący do realizacji zadań wspomagających lub innych w szczególności: koparko-spycharki, ciągniki rolnicze, wózki widłowe;

18) motocykle:

a) Motocykle RD – oznakowane lub nieoznakowane motocykle o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3 przystosowane do celów policyjnych, przeznaczone dla komórek ruchu drogowego,

b) pozostałe – policyjne motocykle, motorowery oraz pojazdy czterokołowe użytkowane przez inne służby Policji;

19) sprzęt pływający:

a) łodzie kategorii R-1 – łodzie policyjne o długości całkowitej kadłuba powyżej 6,5 m,

b) łodziach kategorii R-2 – łodzie policyjne o długości całkowitej kadłuba: 5,4 m – 6,49 m,

c) łodziach kategorii R-3 – łodzie policyjne o długości całkowitej kadłuba: 3,9 m – 5,39 m,

d) pozostały – inny sprzęt pływający.

§ 3.

Normy wyposażenia w sprzęt transportowy, zwane dalej „normami wyposażenia”, określa się dla:

1) komend wojewódzkich Policji, zwanych dalej „KWP”, wraz z podległymi tym jednostkom:

a) komendami powiatowymi Policji, zwanymi dalej „KPP”,

b) oddziałami prewencji Policji i samodzielnymi pododdziałami prewencji Policji, zwanymi dalej odpowiednio „OPP” i „SPPP”,

c) jednostkami i komórkami antyterrorystycznymi oraz minersko-pirotechnicznymi;

2) Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, wraz z jego komórkami terenowymi;

3) komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, wraz z terenowymi komórkami Biura Spraw Wewnętrznych KGP;

4) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwanej dalej „WSPol”, oraz szkół policyjnych;

5) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej „CLKP”.

§ 4.

1. Normy wyposażenia, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, określa się jako sumę norm wyposażenia dla podległych odpowiednio jednostek lub komórek organizacyjnych przy uwzględnieniu podziału na poszczególne rodzaje sprzętu transportowego naliczonych w sposób określony w § 5, § 6 i § 11.

2. Do naliczenia norm wyposażenia dla jednostek i komórek, o których mowa w § 3 pkt 1–3, stosuje się wskaźniki etatowe norm wyposażenia w sprzęt transportowy, zwane dalej „wskaźnikami etatowymi”, naliczając w sposób określony w § 5 i § 7 ust. 1.

§ 5.

1. W celu naliczenia norm wyposażenia ze struktur etatowych KWP i podległych im KPP wyodrębnia się liczbę stanowisk policyjnych:

1) służby prewencyjnej,

2) służby kryminalnej,

3) komórek ruchu drogowego,

4) komórek techniki operacyjnej,

5) komórek konwojowo-ochronnych.

2. Dla stanowisk policyjnych służb i komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, normy wyposażenia nalicza się na podstawie odpowiednich wskaźników etatowych określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia. Natomiast dla stanowisk policyjnych komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 5, normy wyposażenia nalicza się na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia.

3. W celu naliczenia norm wyposażenia dla służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, zwanej dalej „służbą wspomagającą”, ze struktur etatowych KWP i podległych im KPP wyodrębnia się liczbę wszystkich stanowisk pracowniczych oraz stanowisk policyjnych służby wspomagającej i po jej zsumowaniu nalicza się normy wyposażenia dla danej komendy wojewódzkiej Policji na podstawie odpowiedniego wskaźnika etatowego określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Normy wyposażenia nalicza się:

1) dla jednostek i komórek Policji użytkujących łodzie patrolowe na podstawie odpowiednich wskaźników etatowych określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) w pojazdy dla kierownictwa jednostek Policji oraz w przyczepy do przewozu łodzi patrolowych na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia;

3) dla OPP oraz SPPP na podstawie załącznika nr 4 do zarządzenia;

4) dla jednostek i komórek antyterrorystycznych oraz minersko-pirotechnicznych na podstawie załączników nr 5 i nr 6 do zarządzenia.

5. Normy wyposażenia dla CBŚP oraz jego komórek terenowych nalicza się na podstawie liczby stanowisk policyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych CBŚP oraz odpowiednich wskaźników etatowych określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia.

§ 6.

1. Komendant wojewódzki Policji może naliczyć dodatkową normę wyposażenia o wartości do 2 % norm wyposażenia w samochody osobowe i furgony dla podległej komendy wojewódzkiej Policji w celu utworzenia kolumny transportowej oraz zapewnienia pojazdów zastępczych w związku z wyłączeniem sprzętu transportowego z użytkowania na skutek wykonywania obsługi technicznej i napraw.

2. W przypadku CBŚP ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

1. Normy wyposażenia dla komórek organizacyjnych KGP w samochody osobowe nieoznakowane nalicza się na podstawie liczby stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych poszczególnych komórek organizacyjnych KGP oraz odpowiednich wskaźników etatowych określonych w załączniku nr 8 do zarządzenia, które nanosi się w tabeli norm wyposażenia, której wzór określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

2. Normy wyposażenia dla komórek organizacyjnych KGP w sprzęt transportowy inny niż wymieniony w ust. 1, określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 8.

Normy wyposażenia dla:

1) WSPol oraz szkół policyjnych określa załącznik nr 9 do zarządzenia;

2) CLKP określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 9.

Komendant wojewódzki Policji, Komendant CBŚP przyznaje sprzęt transportowy do użytkowania dla poszczególnych podległych jednostek i komórek organizacyjnych, uwzględniając potrzeby służby, uwarunkowania lokalne oraz racjonalne wykorzystanie posiadanego sprzętu transportowego.

§ 10.

Komendant wojewódzki Policji, Komendant CBŚP, komendant powiatowy Policji, uwzględniając aktualnie posiadany sprzęt transportowy i potrzeby poszczególnych służb, jest uprawniony do:

1) przemieszczania sprzętu transportowego pomiędzy podległymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w celu racjonalnego wykorzystania sprzętu i prawidłowego zabezpieczenia potrzeb transportowych;

2) czasowego przydzielania sprzętu transportowego do realizacji zadań służbowych.

§ 11.

1. Normy wyposażenia dla jednostek i komórek, o których mowa w § 3 pkt 1–3, nalicza się przy uwzględnieniu aktualnego stanu i struktury wyposażenia danej jednostki Policji w sprzęt transportowy, przy zastosowaniu następujących zasad:

1) jeśli wynikiem naliczania norm wyposażenia jest liczba rzeczywista, a jej wartość po przecinku jest mniejsza lub równa 0,5, to liczbę zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku, gdy wynikiem naliczania norm wyposażenia jest liczba rzeczywista, a jej wartość po przecinku jest wyższa od 0,5, to liczbę zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;

2) podstawowym sprzętem transportowym w jednostkach Policji jest samochód osobowy oznakowany lub nieoznakowany z segmentu C;

3) podstawowym wyposażeniem dla służby prewencyjnej, komórek ruchu drogowego, OPP i SPPP jest oznakowany sprzęt transportowy;

4) podstawowym wyposażeniem dla służby kryminalnej, służby wspomagającej, komórek techniki operacyjnej, CBŚP, komórek konwojowo-ochronnych, komórek organizacyjnych KGP jest nieoznakowany sprzęt transportowy;

5) dla komórek techniki operacyjnej można naliczyć dodatkowe normy wyposażenia w pojazdy specjalistyczne wykorzystywane przez te komórki do działań operacyjno-rozpoznawczych;

6) liczbę stanowisk policyjnych komisariatu Policji znajdującego się na terenie działania komendy powiatowej Policji należy uwzględnić w liczbie stanowisk policyjnych komendy powiatowej Policji;

7) liczbę stanowisk policyjnych komisariatu specjalistycznego Policji znajdującego się na terenie działania komendy wojewódzkiej Policji należy uwzględnić w liczbie stanowisk policyjnych komendy wojewódzkiej Policji;

8) normy wyposażenia w samochody osobowe z segmentu D nie mogą stanowić więcej niż 3 % norm wyposażenia obejmujących łącznie samochody osobowe dla danej komendy wojewódzkiej Policji;

9) normy w pojazdy furgon oznakowany i nieoznakowany nie mogą stanowić więcej niż 17 % norm całości sprzętu transportowego dla danej komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem pojazdów furgon Wypadowy użytkowanych w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji oraz samochodów furgon Małe Więźniarki;

10) normy wyposażenia w pojazdy użytkowane przez komórki ruchu drogowego:

a) furgony, w tym samochody typu Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego i Ekip Techniki Drogowej i Ekologii, nie mogą stanowić więcej niż 15%,

b) RD-VIDEO nie mogą stanowić więcej niż 25%

– całkowitych norm wyposażenia w sprzęt transportowy ustalonych dla ruchu drogowego w danej KWP;

11) normy wyposażenia w samochody i motocykle dla komórek ruchu drogowego nalicza się oddzielnie;

12) normy wyposażenia w pojazdy Ruchome Stanowiska Dowodzenia nie mogą stanowić więcej niż 2 pojazdy dla danej komendy wojewódzkiej Policji i 3 pojazdy dla Komendy Stołecznej Policji;

13) normy wyposażenia w pozostały sprzęt transportowy, o którym mowa w § 2 pkt 17, nie mogą stanowić więcej niż 3% norm wyposażenia w samochody osobowe, osobowe terenowe i furgon wszystkich służb w komendzie wojewódzkiej Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant CBŚP, mając na względzie zagrożenie przestępczością oraz wynikające z tego zagrożenia zmiany w charakterze wykonywanych zadań służbowych, jest uprawniony do wprowadzania zmian norm wyposażenia zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu liczby sprzętu transportowego wynikającej z norm wyposażenia.

§ 12.

Normy wyposażenia nanosi się w tabeli norm wyposażenia, której wzór:

1) dla komórek organizacyjnych KGP – określa załącznik nr 11 do zarządzenia, z zastrzeżeniem § 7;

2) dla KWP – określa załącznik nr 12 do zarządzenia;

3) dla CBŚP – określa załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 13.

1. Po dokonaniu naliczeń normy wyposażenia dla KWP, CBŚP zatwierdzają odpowiednio komendanci wojewódzcy Policji albo Komendant CBŚP.

2. Normy wyposażenia dla WSPol, szkół policyjnych oraz CLKP zatwierdzają odpowiednio Komendant – rektor WSPol, komendanci szkół policyjnych albo Dyrektor CLKP.

3. Zatwierdzone normy wyposażenia, o których mowa w ust. 1, przesyła się Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP wraz ze strukturą etatową oraz liczbą stanowisk policyjnych i pracowniczych nadzorowanych jednostek i komórek organizacyjnych, na podstawie których dokonano naliczenia norm wyposażenia.

4. Zatwierdzone normy wyposażenia, o których mowa w ust. 2, przesyła się Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP.

5. Normy wyposażenia dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 3 pkt 3, nalicza Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP i zatwierdza Komendant Główny Policji.

6. Kierownicy jednostek Policji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a–c, oraz kierownicy komórek właściwych do spraw transportu w KWP są obowiązani do przeprowadzania bieżącej analizy potrzeb i stanu wykorzystania sprzętu transportowego oraz występowania z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego Policji w sprawie przemieszczania sprzętu transportowego w przypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi.

§ 14.

1. Komendanci wojewódzcy Policji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedstawią Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP w tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia, zatwierdzone normy wyposażenia.

2. Komendant CBŚP w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedstawi Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP w tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 13, do zarządzenia, zatwierdzone normy wyposażenia.

3. Do końca pierwszego kwartału każdego roku oraz w przypadku każdej aktualizacji norm wyposażenia w sprzęt transportowy komendant wojewódzki Policji oraz Komendant CBŚP przesyłają Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP zaktualizowane i zatwierdzone normy wyposażenia oraz liczbę stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych na podstawie której dokonano aktualizacji norm wyposażenia.

§ 15.

Traci moc zarządzenie nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 8, poz. 42, z 2007 r. Nr 23, poz. 174 oraz z 2014 r. poz. 79).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) W celu jednoznacznego określenia do jakiego segmentu należy zakwalifikować dany pojazd oprócz definicji, o której mowa w pkt 10, można zastosować ogólnodostępne publikacje funkcjonujące na polskim rynku motoryzacyjnym, takie jak, np. „Segmentacja Rynku SAMAR 2014” opracowana przez Instytut badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Do segmentów, o których mowa w pkt 10, należy zakwalifikować także pojazdy, których ze względu na ich parametry techniczne nie można zakwalifikować do rodzajów pojazdów określonych w pkt 11 i 12. Na przykład microvany należy zakwalifikować do segmentu B, minivany oraz kombivany do segmentu C (jeśli nie posiadają zabudowanego przedziału dla osób zatrzymanych), a vany oraz pojazdy typu SUV i Crossover (jeśli nie spełniają wymogów określonych w pkt 11) do segmentu C. Kwalifikacji na powyższe segmenty należy dokonywać także dla specjalistycznych pojazdów zabudowanych na samochodach osobowych, np. pojazdy typu PIES należy kwalifikować do poszczególnych segmentów z pkt 10.

2) Również pojazdy typu kombivan z zabudowanym przedziałem do przewozu osób zatrzymanych.

Załącznik 1. [WSKAŹNIKI ETATOWE NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY]

Załączniki do zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 maja 2015 r.

Załącznik nr 1

WSKAŹNIKI ETATOWE NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY

1. WSKAŹNIKI ETATOWE DLA SŁUŻBY PREWENCYJNEJ

Liczba stanowisk policyjnych:

Wskaźnik etatowy:

0 – 100

5

101 – 200

6

201 – 300*

7

powyżej 300*

8

* dla komend rejonowych Policji podległych Komendzie Stołecznej Policji wskaźnik etatowy wynosi 6.

2. WSKAŹNIKI ETATOWE DLA SŁUŻBY KRYMINALNEJ

Liczba stanowisk policyjnych:

Wskaźnik etatowy:

0 – 100

6

powyżej 100

7

 

3. WSKAŹNIKI ETATOWE DLA RUCHU DROGOWEGO

a) dla samochodów

Liczba stanowisk policyjnych:

Wskaźnik etatowy:

0 – 10

3

11 – 40

4

powyżej 40

5*

* dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wskaźnik etatowy wynosi 4.

b) dla motocykli RD

Liczba stanowisk policyjnych:

Wskaźnik etatowy:

w komendzie wojewódzkiej Policji
– bez ograniczeń

28*

w Komendzie Stołecznej Policji
– bez ograniczeń

24**

* na każde 28 stanowisk policyjnych ruchu drogowego w komendzie wojewódzkiej Policji i jednostkach podległych przysługuje 2 motocykle RD. Naliczenia dokonuje się łącznie na komendę wojewódzką Policji po zsumowaniu stanowisk policyjnych ruchu drogowego ze wszystkich jednostek/komórek podległych danej komendzie wojewódzkiej Policji.

** na każde 24 stanowiska policyjne ruchu drogowego w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach podległych przysługuje 2 motocykle RD. Naliczenia dokonuje się łącznie na Komendę Stołeczną Policji po zsumowaniu stanowisk policyjnych ruchu drogowego ze wszystkich jednostek/komórek podległych Komendzie Stołecznej Policji.

4. WSKAŹNIK ETATOWY DLA SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POLICJI

Liczba stanowisk policyjnych
i stanowisk pracowniczych:

Wskaźnik etatowy:

bez ograniczeń

22*

* na każde 22 stanowiska pracownicze oraz stanowiska policyjne w służbie wspomagającej przysługuje 1 pojazd w zależności od potrzeb służby: np. samochód osobowy, furgon, ciężarowy i minibus, bus.

5. WSKAŹNIK ETATOWY DLA KOMÓREK TECHNIKI OPERACYJNEJ

Liczba stanowisk policyjnych:

Wskaźnik etatowy:

bez ograniczeń

4*

* na każde 4 stanowiska policyjne przysługuje 1 pojazd (w zależności od potrzeb służby).

6. WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZANIA NORM WYPOSAŻENIA W ŁODZIE PATROLOWE KATEGORII R-1, R-2, R-3 DLA JEDNOSTEK I KOMÓREK POLICJI

Wskaźniki dla łodzi patrolowych

Nazwa/rodzaj jednostki:

Liczba stanowisk policyjnych:

Wskaźnik etatowy:

Komisariat wodny/rzeczny Policji:

bez ograniczeń

4*

Komórki wodne Policji KWP lub KPP:

bez ograniczeń

2**

* na każde 4 stanowiska policyjne ogniwa patrolowego przysługuje 1 łódź patrolowa kat. R-1 lub R-2 lub
R-3.

** na każde 2 stanowiska policyjne służby prewencyjnej przysługuje 1 łódź patrolowa kat. R-1 lub R-2 lub
R-3.

UWAGA: łodzie kat. R-1 można naliczać tylko wtedy, gdy na terenie komendy wojewódzkiej Policji znajdują się morskie wody wewnętrzne, lub morze terytorialne.

Załącznik 2. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA KOMÓREK KONWOJOWO-OCHRONNYCH]

Załącznik nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA KOMÓREK KONWOJOWO-OCHRONNYCH

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

wydział konwojowy o liczbie stanowisk policyjnych:

powyżej 330

230 – 330

160 – 230

130 –160

110 – 130

70 110

do 70

Samochody osobowe

oznakowane1)

8

5

2

2

1

1

0

Samochody furgon

oznakowane lub
MW2)

70

553)

40

32

22

19

15

Pojazdy specjalistyczne

DW4)

7

63)

5

4

3

2

2

osobowe terenowe opancerzone5)

 

APS6),7)

 

1) Dopuszcza się możliwość zamiany samochodu osobowego oznakowanego na nieoznakowany oraz zamianę dwóch samochodów osobowych oznakowanych na furgon oznakowany lub MW.

2) Dopuszcza się możliwość zamiany dwóch furgonów oznakowanych lub MW na samochód specjalistyczny DW.

3) Dodatkowo dwa pojazdy dla Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji z uwagi na realizację konwojów osób pozbawionych wolności na terytorium RP w ramach umów międzynarodowych drogą powietrzną.

4) Dopuszcza się możliwość zamiany samochodu specjalistycznego DW na dwa furgony oznakowane lub MW.

5) Dwa pojazdy na wydział konwojowy, realizujący wzmocnienia konwojów wartości pieniężnych.

6) Do trzech pojazdów na wydział konwojowy, realizujący zadania związane z transportem ładunków poczty specjalnej z możliwością zamiany na pojazdy typu furgon (w zależności od potrzeb i liczby tras realizowanych).

7) W przypadku realizacji zadań związanych z transportem ładunków poczty specjalnej przez inne komórki niż wydział konwojowy dopuszcza się możliwość naliczenia do trzech pojazdów APS dla tych komórek (w zależności od potrzeb i liczby tras realizowanych).

UWAGA: użyte skróty oznaczają:

1. MW – Małe Więźniarki. 2. DW – Duże Więźniarki. 3. APS – Ambulanse Poczty Specjalnej.

Załącznik 3. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY-POJAZDY DLA KIEROWNICTWA JEDNOSTEK POLICJI I PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI PATROLOWYCH]

Załącznik nr 3

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY-POJAZDY DLA KIEROWNICTWA JEDNOSTEK POLICJI I PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI PATROLOWYCH

1. NORMY WYPOSAŻENIA DLA KIEROWNICTWA JEDNOSTEK POLICJI

Samochód osobowy nieoznakowany z segmentu D

Stanowisko:

Norma wyposażenia:

Komendant Główny Policji

1

Zastępcy Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępca

3

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

1

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

1

Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

1

komendant szkoły policyjnej

1

 

2. PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI PATROLOWYCH DLA JEDNOSTEK POLICJI

Nazwa/rodzaj jednostki:

Norma wyposażenia:

Komisariat wodny/rzeczny Policji:

3*

Komórka wodna Policji KWP lub KPP:

1**

przysługuje 1 przyczepa na 3 łodzie,

** przysługuje 1 przyczepa na 1 łódź.

UWAGA: użyte skróty oznaczają: KWP – komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji. KPP – komendy powiatowe, (miejskie, rejonowe) Policji.

Załącznik 4. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załącznik nr 4

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

Oddziały prewencji Policji

Samodzielne pododdziały prewencji Policji

2 kompanie

3 kompanie

4 kompanie

5 kompanii

OPP w Katowicach

OPP w Warszawie

4 plutony

5 plutonów

6 plutonów

Samochody osobowe

oznakowane2)

2

2

2

3

4

6

1

1

1

Samochody furgon

Wypadowe

28

41

55

68

84

161

14

17

20

nieoznakowane

2

2

23)

2

4

7

1

1

1

Pojazdy specjalistyczne

AW

3

3

3

3

6

6

1

1

1

TO/LTO

1

1

1

1

2

3

1

1

1

WT

0

0

0

0

0

13

0

0

0

AWGŁ/RO

3

3

5

5

6

7

2

2

2

LRAD4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RSD

1

1

1

1

2

3

1

1

1

Ambulanse Sanitarne

1

1

1

1

2

3

1

1

1

Przyczepy1)

specjalistyczne

1

1

1

1

1

1

0

0

0

skrzyniowe

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Samochody ciężarowe

skrzyniowe

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Inny sprzęt transportowy

1

1

1

1

1

3

1

1

1

OGÓŁEM

45

58

75

89

115

216

24

27

30

1) Według potrzeb jednostki, nie więcej niż wskazana liczba.

1) Możliwe jest naliczenie dodatkowych norm wyposażenia na przyczepy specjalistyczne np. mobilne bariery techniczne.

2) Dopuszcza się zamianę samochodu osobowego oznakowanego na nieoznakowany.

3) Dodatkowe trzy pojazdy typu minivan lub kombivan dla Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu dla Plutonu Przewodników Psów Służbowych.

4) Istnieje możliwość naliczenia dodatkowo jednego pojazdu do przewożenia urządzenia LRAD dla OPP, w których są wykorzystywane urządzenia LRAD.

UWAGA: użyte skróty oznaczają:

1. AW – Armatki Wodne.

2. TO/LTO – Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone.

3. WT-Wypadowo-Transportowe.

4. AWGŁ/RO – Automatyczne Wyrzutnie Gazów Łzawiących/Reflektory Olśniewające.

5. LRAD – Long Range Acoustic Device.

6. RSD – Ruchome Stanowiska Dowodzenia.


Załącznik 5. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH-SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 5

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH-SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

KWP
Białystok

KWP
Gdańsk

KWP
Katowice

KWP
Kraków

KWP
Łódź

KWP
Poznań

KWP
Rzeszów

KWP
Szczecin

KWP
Wrocław

Wydział
Realizacyjny
KSP2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Samochody osobowe terenowe

nieoznakowane

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

2

Samochody furgon

nieoznakowane

7

7

7

7

7

6

6

6

7

6

3

Pojazdy specjalistyczne

TO/LTO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Sprzęt pływający

łodzie kat. R-31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO

5

Przyczepy

specjalistyczne

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

Samochody ciężarowe

skrzyniowe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RAZEM

15

15

15

15

15

13

13

13

15

14

1) W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb służby możliwe jest naliczenie 1 łodzi, a w pozostałych przypadkach wskazane jest korzystanie z zasobów jednostek i komórek organizacyjnych KWP użytkujących łodzie motorowe.

2) W Komendzie Stołecznej Policji zadania Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji wykonuje Wydział Realizacyjny KSP.

3) W tym dla komórek minersko-pirotechnicznych.

UWAGA:

– użyte skróty oznaczają: TO/LTO – Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone. KWP – komendy wojewódzkie Policji. KSP – Komendę Stołeczną Policji.

– określone w tabeli normy wyposażenia, nie obejmują norm wyposażenia komórek minersko-pirotechnicznych.

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA KOMÓREK ANTYTERRORYSTYCZNYCH-SEKCJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

Sekcja Antyterrorystyczna

KWP
Bydgoszcz

KWP
Gorzów Wlkp.

KWP
Lublin

KWP
Olsztyn

KWP
Kielce

KWP
Opole

KWP
Radom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Samochody osobowe terenowe

nieoznakowane

3

1

3

1

2

2

2

2

Samochody furgon

nieoznakowane

3

3

3

3

3

3

3

3

Sprzęt pływający

łodzie kat. R-31)

0

0

0

0

0

0

0

SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO

4

Przyczepy

specjalistyczne

2

2

2

2

2

2

2

RAZEM

8

6

8

6

7

7

7

1) w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb służby możliwe jest naliczenie 1 łodzi, a w pozostałych przypadkach wskazane jest korzystanie z zasobów jednostek i komórek organizacyjnych KWP użytkujących łodzie motorowe.

UWAGA:

– SAT może użytkować pojazdy TO/LTO naliczone w ramach KWP dla OPP/SPPP i wyszczególnione w załączniku nr 4.

– użyty skrót oznacza: KWP – komendy wojewódzkie Policji.

Załącznik 6. [NORMY WYPOSAŻENIA DLA KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH]

Załącznik nr 6

NORMY WYPOSAŻENIA DLA KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

Komórki minersko-pirotechniczne Policji

Komenda Stołeczna Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Samodzielna Sekcja Antyterrorystyczna KWP

Komórka minersko-pirotechniczna CBŚP

1

2

3

4

5

6

7

1

Samochody osobowe terenowe

oznakowane1)

1

1

1

1

2

Samochody furgon

nieoznakowane

2

1

1

1

3

Pojazdy specjalistyczne

osobowe terenowe opancerzone

1

1

1

1

AP

2

2

2

2

SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO

4

Przyczepy

specjalistyczne2)

2

1

1

1

1) Dopuszcza się zamianę samochodu osobowego terenowego oznakowanego na samochód osobowy terenowy nieoznakowany.

2) Dopuszcza się zamianę przyczepy specjalistycznej na pojazd wyposażony w pojemnik przeciwwybuchowy. W tym przypadku nie nalicza się norm wyposażenia na samochód osobowy terenowy opancerzony.

UWAGA: użyte skróty oznaczają: KWP – komenda wojewódzka Policji; CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji; AP – Ambulanse Pirotechniczne.


Załącznik 7. [WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZANIA NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI]

Załącznik nr 7

WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZANIA NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

Lp.

Komórka organizacyjna

Wskaźnik etatowy

1

Wydział Prezydialny, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,

5

2

Wydział Wsparcia Logistycznego, Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Kontroli

6

3

Pozostałe komórki organizacyjne CBŚP

4

4

Zarząd I CBŚP KGP

3

5

Zarząd II CBŚP KGP

3

6

Zarząd III CBŚP KGP

2

7

Komórki terenowe CBŚP

4

Załącznik 8. [WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZANIA NORM WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik nr 8

WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZANIA NORM WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Lp.

Stanowisko/komórka organizacyjna

Wskaźnik etatowy

1

Komendant Główny Policji

1

Zastępcy Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępca

3

2

Biuro Służby Kryminalnej

10

3

Biuro Spraw Wewnętrznych KGP:

 

Zarząd BSW KGP w Warszawie

4

Wydział Analiz i Nadzoru /Wydział Ogólny BSW KGP

10

Wydziały terenowe BSW KGP

4

4

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

55

5

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego

25

6

Główny Sztab Policji

30

7

Biuro Operacji Antyterrorystycznych

13

8

Gabinet Komendanta Głównego Policji

29

9

Biuro Finansów

100

10

Biuro Łączności i Informatyki

40

11

Biuro Logistyki Policji, w tym kolumna transportowa

11

12

Biuro Kontroli

100

13

Zespół Audytu Wewnętrznego

14

Zespół Prasowy

15

15

Oficer Łącznikowy

1

Załącznik 9. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA WYŻSZEJ SZKOLY POLICJI W SZCZYTNIE I SZKÓŁ POLICYJNYCH]

Załącznik nr 9

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA WYŻSZEJ SZKOLY POLICJI W SZCZYTNIE I SZKÓŁ POLICYJNYCH2)

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

CSP
w Legionowie

WSPol
w Szczytnie

SP
w Słupsku

SP
w Pile

SP
w Katowicach

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Samochody osobowe

oznakowane

5

2

3

2

2

nieoznakowane

381)

121)

61)

61)

101)

RD-VIDEO

7

 

 

 

 

2

Samochody osobowe terenowe

nieoznakowane

4

 

 

 

 

3

Samochody furgon

nieoznakowane

20

5

5

2

4

oznakowane

9

 

 

 

1

APRD

1

 

 

 

 

PE

1

 

 

 

 

ETDiE

1

 

 

 

 

4

Pojazdy specjalistyczne

AWGŁ/RO

 

 

2

 

 

AP

1

 

 

 

 

Ambulanse Sanitarne

1

 

 

 

 

5

Autobusy

minibus

2

3

1

 

1

bus

3

2

2

1

6

Motocykle

motocykle RD

50

 

 

 

 

7

Przyczepy

skrzyniowa

2

2

1

1

1

specjalistyczna

16

1

 

 

 

8

Sprzęt pływający

w zależności od potrzeb (łodzie kat. R1, R2 lub R3)

6

 

 

 

 

pozostały

4

 

 

 

 

SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO

9

Samochody ciężarowe

skrzyniowe

3

2

1

 

1

wywrotki

1

1

 

 

 

10

Inny sprzęt transportowy

9

4

1

2

1

1) W tym pojazd dla Komendanta-rektora WSPol w Szczytnie/komendanta szkoły policyjnej.

2) Istnieje możliwość naliczenia dodatkowych norm wyposażenia na potrzeby specjalistycznych kursów realizowanych przez szkoły policyjne (oraz Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu). W takim przypadku komendant szkoły policyjnej (Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – dla Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu) zwraca się do Dyrektora BLP KGP z wnioskiem zawierającym zakres szkoleń, szczegółowe uzasadnienie oraz liczbę i rodzaj niezbędnego sprzętu transportowego.

UWAGA: użyte skróty oznaczają:

1. CSP – Centrum Szkolenia Policji. 2. WSPol – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. SP – szkoła Policji. 3. APRD – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego. 4. PE – Profilaktyczno-Edukacyjne. 5. ETDiE – Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.

6. AWGŁ/RO – Automatyczne Wyrzutnie Gazów Łzawiących/Reflektory Olśniewające. 7. AP – Ambulanse Pirotechniczne.

Załącznik 10. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI]

Załącznik nr 10

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu

Norma wyposażenia

1

Samochody osobowe

nieoznakowane

2

2

Samochody furgon

nieoznakowane

1


Załącznik 11. [TABELA NORM WYPOSAŻENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik nr 11

TABELA NORM WYPOSAŻENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

infoRgrafika

UWAGA: użyte w tabeli skróty oznaczają:

1. ETDiE – pojazdy dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. 2. APRD – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego. 3. PE – pojazdy Profilaktyczno-Edukacyjne. 4. MW – Małe Więźniarki. 5. AW – Armatki Wodne. 6. DW – Duże Więźniarki. 7. TO/LTO – Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone. 8. AMW – Ambulanse Monitoringu Wizyjnego. 9. RSD – Ruchome Stanowiska Dowodzenia. 10. APS – Ambulanse Poczty Specjalnej. 11. AP – Ambulanse Pirotechniczne. 12. AWGŁ/RO – Automatyczne Wyrzutnie Gazów Łzawiących/Reflektory Olśniewające. 13. LRAD – Long Range Acoustic Device.

Załącznik 12. [TABELA NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA KOMENDY]

Załącznik nr 12

TABELA NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA KOMENDY

infoRgrafika

UWAGA: użyte w tabeli skróty oznaczają:

1. ETDiE – pojazdy dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. 2. APRD – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego. 3. PE – pojazdy Profilaktyczno-Edukacyjne. 4. MW – Małe Więźniarki. 5. AW – Armatki Wodne. 6. DW – Duże Więźniarki. 7. TO/LTO – Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone. 8. AMW – Ambulanse Monitoringu Wizyjnego. 9. RSD – Ruchome Stanowiska Dowodzenia. 10. APS – Ambulanse Poczty Specjalnej. 11. AP – Ambulanse Pirotechniczne. 12. AWGŁ/RO – Automatyczne Wyrzutnie Gazów Łzawiących/Reflektory Olśniewające. 13. LRAD – Long Range Acoustic Device. 14. OPP/SPPP – oddział prewencji Policji/samodzielny pododdział prewencji Policji. 15. KWP – komenda wojewódzka Policji.

Załącznik 13. [TABELA NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI]

Załącznik nr 13

TABELA NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

infoRgrafika

UWAGA: użyte w tabeli skróty oznaczają:

1. ETDiE – pojazdy dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. 2. APRD – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego. 3. PE – pojazdy Profilaktyczno-Edukacyjne. 4. MW – Małe Więźniarki. 5. AW – Armatki Wodne. 6. DW – Duże Więźniarki. 7. TO/LTO – Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone. 8. AMW – Ambulanse Monitoringu Wizyjnego. 9. RSD – Ruchome Stanowiska Dowodzenia. 10. APS – Ambulanse Poczty Specjalnej. 11. AP – Ambulanse Pirotechniczne. 12. AWGŁ/RO – Automatyczne Wyrzutnie Gazów Łzawiących/Reflektory Olśniewające. 13. LRAD – Long Range Acoustic Device. 14. CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji.


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
  • Data wejścia w życie: 2015-05-05
  • Data obowiązywania: 2023-08-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA