REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (Dz. Urz. KGP poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych prowadzi się zbiór danych o nazwie "Policyjny Rejestr Imprez Masowych", zwany dalej "PRIM".";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) karta zapytania i karta odpowiedzi - karty, o których mowa w § 4 pkt 12 i 13, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. poz. 97);";

3) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w formie pisemnej przez bezpośrednie doręczenie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
  • Data wejścia w życie: 2020-03-17
  • Data obowiązywania: 2020-03-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA