REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 229

DECYZJA NR 324
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 października 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 ust. 1 w związku z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. poz. 960) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 291 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.1)) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 112, z 2016 r. poz. 55, z 2017 r. poz. 10 i 71, z 2018 r. poz. 76 oraz z 2019 r. poz. 26 i 72.

Załącznik 1. [WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA NA KURSACH SPECJALISTYCZNYCH, STANOWIĄCYCH PROGRAMY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ]

Załącznik do decyzji nr 324 Komendanta Głównego Policji
z dnia 25 października 2022 r.

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA NA KURSACH SPECJALISTYCZNYCH, STANOWIĄCYCH PROGRAMY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Lp.

Program

Podstawa prawna

1.

program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznych

decyzja nr 874 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 187 oraz z 2014 r. poz. 1)

2.

program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji

decyzja nr 880 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 193, z 2008 r. poz. 72, z 2012 r. poz. 51, z 2013 r. poz. 79,

z 2015 r. poz. 71, z 2017 r. poz. 84, z 2021 r. poz. 71 oraz z 2022 r. poz. 219)

3.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom IV

decyzja nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 197 oraz z 2008 r. poz. 92)

4.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom V

decyzja nr 885 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 198 oraz z 2008 r. poz. 93)

5.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VI

decyzja nr 886 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP poz. 199, z 2008 r. poz. 94 oraz z 2021 r. poz. 21)

6.

program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji

decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP poz. 77, z 2010 r. poz. 49 oraz z 2011 r. poz. 41)

7.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

decyzja nr 200 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. KGP poz. 43, z 2011 r. poz. 31, z 2013 r. poz. 11, z 2014 r. poz. 60 oraz z 2022 r. poz. 60)

8.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail

decyzja nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. KGP poz. 62, z 2012 r. poz. 61, z 2014 r. poz. 27 oraz z 2015 r. poz. 48)

9.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w wydziałach postępowań administracyjnych

decyzja nr 228 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 49 oraz z 2021 r. poz. 177)

10.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych

decyzja nr 232 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 51)

11.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

decyzja nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 72 oraz z 2018 r. poz. 121)

12.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

decyzja nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 111 oraz z 2017 r. poz. 57)

13.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie profilaktyki społecznej

decyzja nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 12, z 2017 r. poz. 78 oraz z 2022 r. poz. 62)

14.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

decyzja nr 208 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 27, z 2018 r. poz. 63 oraz z 2022 r. poz. 168)

15.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy

decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 32)

16.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania obronne

decyzja nr 228 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 34)

17.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie udzielania pierwszej pomocy

decyzja nr 229 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 35)

18.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

decyzja nr 391 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 75)

19.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom

z nienawiści i ich zwalczania

decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 5)

20.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki

decyzja nr 100 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 33)

21.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji

decyzja nr 176 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. Urz. KGP poz. 66)

22.

program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany

decyzja nr 195 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. KGP poz. 71)

23.

program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania

decyzja nr 222 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2018 r. (Dz. Urz. KGP poz. 78)

24.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego

decyzja nr 295 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. (Dz. Urz. KGP poz. 98)

25.

program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu metodyki nauczania oraz prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego

decyzja nr 185 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2022 r. (Dz. Urz. KGP poz. 192)

26.

program kursu specjalistycznego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego

decyzja nr 219 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. KGP poz. 204)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-26
  • Data wejścia w życie: 2022-10-25
  • Data obowiązywania: 2022-10-25
  • Dokument traci ważność: 2023-12-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA