REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 70

DECYZJA NR 291
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 ust. 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. poz. 960) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz programów nauczania na kursach specjalistycznych dla członków korpusu służby cywilnej – w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

W kursach, o których mowa w § 1, mogą uczestniczyć pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej.

§ 3.

Uchyla się decyzję nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących program szkolenia (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 16 i Nr 9, poz. 66).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

Załącznik 1. [WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA NA KURSACH SPECJALISTYCZNYCH, STANOWIĄCYCH PROGRAMY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ]

Załącznik do decyzji nr 291 Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 września 2015 r.

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA NA KURSACH SPECJALISTYCZNYCH, STANOWIĄCYCH PROGRAMY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Lp.

Program

Podstawa prawna

1.

program kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany

decyzja nr 728 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 października 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 138)

2.

program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne

decyzja nr 757 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 144, z 2008 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 4, poz. 31 oraz z 2015 r. poz. 23)

3.

program kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki

decyzja nr 870 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 183, z 2014 r. poz. 14 oraz z 2015 r. poz. 4 i 15)

4.

program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznych

decyzja nr 874 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 187 oraz z 2014 r. poz. 1)

5.

program kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji

decyzja nr 880 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 193, z 2008 r. Nr 12, poz. 72, z 2012 r. poz. 51 oraz z 2013 r. poz. 79)

6.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom IV

decyzja nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 197 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 92)

7.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom V

decyzja nr 885 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 198 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 93)

8.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom VI

decyzja nr 886 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 199 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 94)

9.

program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych

decyzja nr 114 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 36)

10.

program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych

decyzja nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 38)

11.

program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczania

decyzja nr 355 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 74 oraz z 2015 r. poz. 43)

12.

program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji

decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 77, z 2010 r. Nr 9, poz. 49 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 41)

13.

program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego

decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 78 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 54)

14.

program kursu specjalistycznego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji

decyzja nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 16)

15.

program kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści

decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 60)

16.

program kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe

decyzja nr 440 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 79 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 60)

17.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

decyzja nr 200 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 43, z 2011 r. Nr 4, poz. 31, z 2013 r. poz. 11 oraz z 2014 r. poz. 60)

18.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail

decyzja nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 62, z 2012 r. poz. 61, z 2014 r. poz. 27 oraz z 2015 r. poz. 48)

19.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

decyzja nr 245 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 42 oraz z 2013 r. poz. 12)

20.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji

decyzja nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. KGP poz. 9)

21.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

decyzja nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2014 r. (Dz. Urz. KGP poz. 10)

22.

program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania

decyzja nr 307 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. KGP poz. 56)

23.

program kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy

decyzja nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 6)

24.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w wydziałach postępowań administracyjnych

decyzja nr 228 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 49)

25.

program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych

decyzja nr 232 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 51)

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
  • Data wejścia w życie: 2015-09-18
  • Data obowiązywania: 2023-05-30
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA