reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Konsultacyjną do spraw Handlu i Usług, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Rady należy:

1) wydawanie rekomendacji w zakresie poprawy warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sektorze handlu wewnętrznego i usług, w szczególności dotyczących:

a) kierunku rozwoju tego sektora,

b) znoszenia barier i zjawisk działających dysfunkcjonalnie w tym sektorze,

c) współpracy z podmiotami działającymi w tym sektorze;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w celu stworzenia lepszych regulacji prawnych oraz rozwiązań systemowych służących rozwojowi sektora handlu wewnętrznego i usług;

3) wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności w sektorze handlu wewnętrznego i usług.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą osoby zaproszone przez Ministra do udziału w pracach Rady reprezentujące środowiska naukowe i środowiska przedsiębiorców.

2. Przewodniczący Rady lub Minister mogą zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza jej składu, w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Rady.

§ 4.

1. Spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 1, Minister wyznacza przewodniczącego Rady.

2. Zastępcę przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady wybiera Rada spośród osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na wniosek przewodniczącego, zwykłą większością głosów.

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;

2) przewodniczy posiedzeniom Rady;

3) planuje i organizuje pracę Rady;

4) powołuje zespoły problemowe;

5) informuje Ministra o bieżącej działalności Rady.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady posiedzeniom Rady przewodniczy zastępca przewodniczącego.

§ 6.

1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Rady.

3. Obsługę prac Rady zapewnia Departament Handlu i Usług.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

§ 7.

Rada może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady.

§ 8.

1. Rada przedstawia Ministrowi roczne sprawozdania z działalności Rady.

2. Rekomendacje oraz propozycje, o których mowa w § 2, Rada może przedstawiać Ministrowi w każdym czasie.

3. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J. W. Pietrewicz

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama