REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 48 Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2011 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 21) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewodniczący – Pan Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
  • Data wejścia w życie: 2014-12-19
  • Data obowiązywania: 2014-12-19
  • Dokument traci ważność: 2016-05-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA