REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 37

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2010 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 5) symbol klasyfikacyjny 330 – Wizy, rozszerza się o następujące symbole klasyfikacyjne czwartego rzędu:

1) symbol klasyfikacyjny: 3305 – Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen,

Kwalifikacja archiwalna: rubryka 6 B5

rubryka 7 Bc

rubryka 8 – B5

2) symbol klasyfikacyjny: 3306 – Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę krajową;

Kwalifikacja archiwalna: rubryka 6 B5

rubryka 7 Bc

rubryka 8 B5

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

 

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-05
  • Data wejścia w życie: 2011-04-01
  • Data obowiązywania: 2011-04-01
  • Dokument traci ważność: 2013-02-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA