REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 46

ZARZĄDZENIE Nr 15 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontroli zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych z ich stanem ewidencyjnym za okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. j w związku z ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych MSZ:

1) powołają przynajmniej trzyosobowe komisje kontrolne, których zadaniem będzie sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez sekretariaty i kancelarie jawne odpowiednich komórek organizacyjnych oraz właściwe oddziały Głównej Kancelarii Tajnej MSZ;

2) zapewnią nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac powołanych przez siebie komisji kontrolnych.

§ 2

Komisje kontrolne:

1) dokonają sprawdzenia, czy wszystkie dokumenty niejawne zaewidencjonowane w 2010 roku zostały rozliczone poprzez umieszczenie odpowiednich adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych. W odniesieniu do dokumentów niejawnych dotychczas nierozliczonych sprawdzą, czy dokumenty te faktycznie znajdują się w miejscach ich przechowywania;

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych z ich stanem ewidencyjnym, podejmą czynności zmierzające do ustalenia istoty i przyczyn nieprawidłowości oraz przedstawią opis tych działań w protokole kontroli;

3) opracują i przekażą pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2011 r. protokoły z przeprowadzonych kontroli, zatwierdzone przez odpowiednich kierowników komórek organizacyjnych.

§ 3

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:

1) opracuje i przekaże komisjom, o których mowa w § 1 pkt 1, w terminie trzech dni od dnia powiadomienia o składzie komisji – wytyczne w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli oraz wzór protokołu kontroli;

2) powoła komisję kontrolną której dodatkowym zadaniem będzie sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez Pod-kancelarię Tajną NATO, UZE, UE w MSZ, a ponadto analiza danych zawartych w przekazanych do BPOIN protokołach oraz przeprowadzenie w wybranych komórkach organizacyjnych rekontroli;

3) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych, podejmie działania określone w art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

4) w terminie do dnia 15.09.2011 r. opracuje zbiorcze sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i propozycjami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Jarosław Czubiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-05
  • Data wejścia w życie: 2011-06-10
  • Data obowiązywania: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA