| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 10 grudnia 2015 r.

sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września z 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 33) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przewodniczenie Zespołowi do spraw wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 utworzonego decyzją nr 102 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016;

2) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Spraw Zagranicznych projektów stanowisk Ministra zajmowanych podczas prac Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, utworzonego zarządzeniem nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (M. P. poz. 731);

3) reprezentowanie Ministra Spraw Zagranicznych w kontaktach z przedstawicielami urzędów państwowych, samorządowych oraz innych instytucji RP, a także w kontaktach z Korpusem Dyplomatycznym w zakresie związanym z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

§ 3.

Pełnomocnik odpowiada przed Ministrem Spraw Zagranicznych.

§ 4.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych rekomendacje i opinie w zakresie swojej właściwości.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „MSZ”, oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych wspierają realizację zadań Pełnomocnika w ramach swoich zadań określonych w regulaminach organizacyjnych.

§ 6.

1. Obsługę kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną, w tym w zakresie udostępniania informacji niejawnych, Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna MSZ właściwa do spraw obsługi Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej MSZ, o której mowa w ust. 1.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Witold Waszczykowski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »