| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 51
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 3 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia Instytutu Polskiego w Tbilisi (Gruzja)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Instytut Polski w Tbilisi, zwany dalej "Instytutem".

2. Siedzibą Instytutu jest Tbilisi.

3. Działalność Instytutu obejmuje Gruzję.

§ 2.

Statut Instytutu jest określony w załączniku nr 1 do decyzji.

§ 3.

Mienie przekazane Instytutowi w zarząd jest określone w załączniku nr 2 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 26 maja 2018 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Jacek Czaputowicz

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU POLSKIEGO W TBILISI]

Załączniki do decyzji nr 51 Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 3 maja 2018 r. (poz. 29)

Załącznik nr 1

STATUT INSTYTUTU POLSKIEGO W TBILISI

§ 1. 1. Instytut Polski w Tbilisi, zwany dalej "Instytutem", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476 oraz z 2018 r. poz. 138).

2. Siedzibą Instytutu jest Tbilisi.

§ 2. 1. Instytut używa nazwy "Instytut Polski w Tbilisi".

2. Instytut może używać nazwy w tłumaczeniu na język urzędowy państwa, o którym mowa w § 3 ust. 2, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.

§ 3. 1. Instytut prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21 Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

2. Działalność podstawowa Instytutu obejmuje dyplomację publiczną i kulturalną w Gruzji.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację Instytutu określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.

Załącznik 2. [WYKAZ MIENIA PRZEKAZYWANEGO W ZARZĄD INSTYTUTOWI POLSKIEMU W TBILISI ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI JEDNORAZOWE]

Załącznik nr 2

WYKAZ MIENIA PRZEKAZYWANEGO W ZARZĄD INSTYTUTOWI POLSKIEMU W TBILISI ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI JEDNORAZOWE

 

I. Mienie przekazywane w zarząd:

6 207,78 EUR*

 

II. Środki pieniężne przeznaczone na:

 

1) Zakup wyposażenia urzędu oraz wyposażenia mieszkań:

11 500,00 EUR

2) Zakup samochodu służbowego:

40 000,00 EUR

 

 

Razem: 57 707,78 EUR

 

* 4 zestawy komputerowe o wartości: 26 233,44 zł przeliczone zostały wg tabeli NBP kursy średnie walut obcych z dnia 27.04.2018 r.; tabela nr 083/A/NBP/2018

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »