Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje w 2020 roku, wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ogłasza się wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w 2020 r., wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w 2020 r., wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 12 maja 2021 r. (poz. 23)

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w 2020 r., wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Lp.

Wykaz jednostek

Kwota dotacji w zł

1.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

203 708,80

2.

Caritas Polska

2 783 170,00

3.

CASE - Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych - Fundacja Naukowa

92 680,00

4.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie Dla Dobra Publicznego

218 200,00

5.

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

791 440,00

6.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

64 500,00

7.

Fundacja "ANO TAK"

21 660,00

8.

Fundacja "Edukacja dla Demokracji"

600 000,00

9.

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

138 105,00

10.

Fundacja "Kultury Świata"

590 130,00

11.

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

532 050,00

12.

Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

9 058 507,00

13.

Fundacja "Wolność i Demokracja"

660 000,00

14.

Fundacja "Wschód"

659 114,00

15.

Fundacja Arma Civitatis

113 406,00

16.

Fundacja Bardzo Ładnie

70 000,00

17.

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych

200 000,00

18.

Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce

95 160,00

19.

Fundacja Collegium Nobilium Opoliense

217 867,00

20.

Fundacja Dobra Fabryka

680 000,00

21.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

92 000,00

22.

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

1 122 900,00

23.

Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute

71 400,00

24.

Fundacja HumanDoc

1 902 506,00

25.

Fundacja ICAD

768 156,00

26.

Fundacja iHELP Institute

932 531,00

27.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

40 000,00

28.

Fundacja im. Stefana Artwińskiego

216 200,00

29.

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta

80 000,00

30.

Fundacja InnovAid

1 739 020,00

31.

Fundacja Instytut Poznański i Fundacja Św. Benedykta

203 150,00

32.

Fundacja Instytut Pracy i Edukacji, Fundacja Instytut Wyszehradzki i Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Pracy

218 748,00

33.

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

218 600,00

34.

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

169 500,00

35.

Fundacja Jagiellońska

210 350,00

36.

Fundacja Kultura i Historia

65 000,00

37.

Fundacja Lux Veritatis

98 500,00

38.

Fundacja Most Solidarności

1 006 000,00

39.

Fundacja na Rzecz Wielkich Historii

147 000,00

40.

Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego

Uniwersytetu Warszawskiego "Klio"

70 000,00

41.

Fundacja Ośrodka KARTA

90 000,00

42.

Fundacja Partners Polska

986 470,00

43.

Fundacja Plateaux

148 800,00

44.

Fundacja Polityki Rozwojowej

94 350,00

45.

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

2 189 439,88

46.

Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna

1 108 800,00

47.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

5 263 800,00

48.

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

874 111,00

49.

Fundacja Puszczy Rominckiej

300 000,00

50.

Fundacja Res Publica

36 800,00

51.

Fundacja Rozwoju Dyplomacji Kulturowej i Kulinarnej

"Bunkatura"

60 000,00

52.

Fundacja Róbmy swoje dla kultury

102 750,00

53.

Fundacja Scytia

218 700,00

54.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

28 149 900,00

55.

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

28 300,00

56.

Fundacja Świętego Mikołaja

24 850,00

57.

Fundacja WOT

81 500,00

58.

Fundacja Wspólnota Pokoleń

108 240,00

59.

Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz

51 560,00

60.

Fundacja Żywy Most

80 000,00

61.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

35 500,00

62.

Gmina Lublin

121 500,00

63.

Instytut Pawła Włodkowica

18 750,00

64.

Klub Jagielloński

319 859,64

65.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

294 320,00

66.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

370 370,00

67.

Miasto Gorlice

105 000,00

68.

Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy

83 999,00

69.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

299 230,00

70.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

5 141 245,00

71.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

150 000,00

72.

Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis Et Futura"

208 700,00

73.

Stowarzyszenie EKO-SPOL Szczecin

218 750,00

74.

Stowarzyszenie FestivALT

115 150,00

75.

Stowarzyszenie ITCorner

123 319,95

76.

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Katolickiej

1 200 000,00

77.

Stowarzyszenie Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury

Żydowskiej w Tarnowie

100 000,00

78.

Stowarzyszenie Kultura na Granicy

40 000,00

79.

Stowarzyszenie Morena

204 700,00

80.

Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

87 640,00

81.

Stowarzyszenie Patria Nostra

137 700,00

82.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

3 589 834,00

83.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA"

60 000,00

84.

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział

Regionalny Cieszyn

38 900,00

85.

Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS

130 000,00

86.

Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Województwa

Podlaskiego

935 040,00

87.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

96 472,00

88.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

72 280,00

89.

The Warsaw Institute Review Sp. z o.o.

141 800,00

90.

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej

260 430,00

91.

Województwo Warmińsko-Mazurskie

80 000,00

92.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

217 600,00

93.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów Dom Generalny

220 000,00

94.

Związek Harcerstwa Polskiego

59 800,00

95.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

493 000,00

96.

Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt"

147 200,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe