REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 7 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentowania znajomości języków obcych i przeprowadzania egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2021 r. w sprawie dokumentowania znajomości języków obcych i przeprowadzania egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 44, z 2022 r. poz. 40 oraz z 2023 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. W celu udokumentowania znajomości języka obcego na poziomie B2, C1 lub C2 należy przedstawić jeden z dokumentów określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 406).";

2) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do egzaminu kwalifikacyjnego można przystąpić powtórnie jeden raz.";

3) uchyla się załącznik nr 1a.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-07
  • Data wejścia w życie: 2023-06-08
  • Data obowiązywania: 2023-06-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA