REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 54

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania Instrukcję w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części 45 budżetu państwa - jednostki budżetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dysponenta trzeciego stopnia środków budżetu państwa - jednostki budżetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwaną dalej „Instrukcją", która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zapoznania podległych im pracowników z treścią Instrukcji oraz do nadzoru nad przestrzeganiem jej przepisów.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 55).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że Instrukcja, o której mowa w § 1, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH DLA DYSPONENTA CZĘŚCI 45 BUDŻETU PAŃSTWA – JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH I DYSPONENTA TRZECIEGO STOPNIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 28
Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 20 listopada 2023 r.

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH DLA DYSPONENTA CZĘŚCI 45 BUDŻETU PAŃSTWA - JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH I DYSPONENTA TRZECIEGO STOPNIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-21
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA