REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 55

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 1 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2004 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 69, z 2016 r. poz. 54 oraz z 2022 r. poz. 14 i 46) w § 2 w ust. 1:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zastępca Przewodniczącego - podsekretarz stanu do spraw współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej i amerykańskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;";

2) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) doradczo-konsultacyjnego:

- Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej,

- Prezydent Konfederacji Lewiatan,

- Prezes Zarządu Business Centre Club,

- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich,

- Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

- Prezes Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców,

- Prezes Związku Banków Polskich,

- Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.,

- Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,

- Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,

- Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,

- Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

- Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,

- Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

- Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

- Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

- Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,

- Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

- Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. Jarosław Lindenberg


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2583).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-02
  • Data obowiązywania: 2023-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA