REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2019 r. poz. 25, z 2020 r. poz. 10 i 25 oraz z 2023 r. poz. 38) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Władysław Teofil Bartoszewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie;

2) Członkowie niezależni:

a) Pan Grzegorz Gołębiowski,

b) Pani Małgorzata Tarnowska.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-22
  • Data obowiązywania: 2024-02-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA