REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 19

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1)

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie nr 39 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 51).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. H. Mościcka-Dendys


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-16
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA