REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 11 poz. 58

OBWIESZCZENIE NR 16 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR - FSTD H

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2282 oraz z 2010 r. Nr 93, poz. 598) ogłasza się europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR - FSTD H „Śmigłowcowe szkoleniowe urządzenia symulacji lotu”, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Załącznik 1. [Wspólne Wymagania Lotnicze]

Załącznik do Obwieszczenia nr 16
Prezesa Urz
ędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Wspólne Wymagania Lotnicze

JAR- FSTD H

Śmigłowcowe szkoleniowe urządzenia symulacji lotu

Wydanie wstępne
1 maja 2008 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Wspólne Władze Lotnicze

Członkowie Komitetu Wspólnych Władz Lotniczych są przedstawicielami władz lotnictwa cywilnego krajów, które podpisały „Porozumienie dotyczące opracowania i przyjęcia Wspólnych Wymagań Lotniczych”. Wykaz tych krajów jest prowadzony przez Europejską Konferencję Władz Lotniczych, 3 bis Emile Bergerat, 92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex, Francja.*1

Dalsze egzemplarze Wspólnych Wymagań Lotniczych można kupić od IHS Inc., której wykaz biur na świecie znajduje się na stronie internetowej JAA (www.iaa.nl) i stronie internetowej IHS (www.qlobal.ihs.com).

W sprawie wersji elektronicznej dokumentów Wspólnych Władz Lotniczych odsyłamy do strony internetowej IHS, Inc. pod adresem www.ihs.com, gdzie znajdą Państwo informacje o sposobie zamówienia.

Zapytania dotyczące treści powinny być adresowane do JAA, Saturnusstraat 40-44, PO Box 3000, 2130 KA HO-OFDDORP, Holandia (publications@jaat.eu)

 

 

1 Kraje te to: Albania, Armenia, Austria, [Azerbejdżan], Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Finlandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Mołdawii, [Republika Gruzji], Rumunia, Serbia, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Zjednoczone Królestwo.

TREŚĆ (układ ogólny)

JAR-FSTD H

ŚMIGŁOWCOWE SZKOLENIOWE URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

SŁOWO WSTĘPNE

LISTA KONTROLNA STRON

PREAMBUŁA

CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA

DZIAŁ A - ZASTOSOWANIE

DZIAŁ B - CZĘŚĆ OGÓLNA

DZIAŁ C - ŚMIGŁOWCOWE SZKOLENIOWE URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

CZĘŚĆ 2 - WSPÓLNE OKÓLNIKI DORADCZE (ACJ)

ACJ B - CZĘŚĆ OGÓLNA

ACJ C - ŚMIGŁOWCOWE SZKOLENIOWE URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

TREŚĆ (szczegóły)

JAR-FSTD H

ŚMIGŁOWCOWE SZKOLENIOWE URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

Punkt

Strona

CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA Wiadomości ogólne i przedstawienie

7

DZIAŁ A - ZASTOSOWANIE JAR-FSTD H.001 Zastosowanie

7

DZIAŁ B - CZĘŚĆ OGÓLNA JAR-FSTD H.005 Terminologia

7

DZIAŁ C - ŚMIGŁOWCOWE SZKOLENIOWE URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

8

JAR-FSTD H.015 Składanie wniosku o kwalifikację FSTD

8

JAR-FSTD H.020 Ważność kwalifikacji FSTD

8

JAR-FSTD H.025 Zasady obowiązujące operatorów FSTD

9

JAR-FSTD H.030 Wymagania dla FSTD kwalifikowanych 1 sierpnia 2008 r. lub po tym dniu

9

JAR-FSTD H.031 Wymagania dla FFS kwalifikowanych 1 kwietnia 2001 r. lub po tym dniu oraz przed 1 sierpnia 2008 r.

10

JAR-FSTD H.032 Wymagania dla FTD kwalifikowanych 1 stycznia 2004 r. lub po tym dniu oraz przed 1 sierpnia 2008 r.

10

JAR-FSTD H.033 Wymagania dla FNPT kwalifikowanych 1 stycznia 2003 r. lub po tym dniu oraz przed 1 sierpnia 2008 r.

10

JAR-FSTD H.035 Wymagania dla FFS zatwierdzonych lub kwalifikowanych przed 1 kwietnia 2001 r.

11

JAR-FSTD H.037 Wymagania dla FNPT zatwierdzonych lub kwalifikowanych przed 1 stycznia 2003 r.

11

JAR-FSTD H.040 Zmiany w kwalifikowanych FSTD

12

JAR-FSTD H.045 Tymczasowa kwalifikacja FSTD

12

JAR-FSTD H.050 Możliwość przenoszenia kwalifikacji FSTD

12

Załącznik 1 Standardy dla FSTD do JAR-FSTD H.030

13

CZĘŚĆ 2 - WSPÓLNE OKÓLNIKI DORADCZE (ACJ)

 

Część ogólna i przedstawienie

25

ACJ B - INFORMACJE OGÓLNE

 

ACJ FSTD H.005 Terminologia, skróty

26

ACJ C - ŚMIGŁOWCOWE SZKOLENIOWE URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU

 

ACJ nr 1 do JAR-FSTD H.015 Kwalifikacja FSTD - wniosek i kontrola

33

ACJ nr 2 do JAR-FSTD H.015 Badania FSTD

38

 

Punkt

Strona

ACJ do JAR-FSTD H.020 Ważność kwalifikacji FSTD

40

ACJ nr 1 do JAR-FSTD H.025 System jakości

41

ACJ nr 2 do JAR-FSTD H.025 Instalacje

46

ACJ nr 1 do JAR-FSTD H.030 FSTD kwalifikowane 1 sierpnia 2008 r. lub później

47

Załączniki do ACJ nr 1 do JAR-FSTD H.030

 

Załącznik 1

Tolerancje dla testów walidacyjnych

99

Załącznik 2

Mapa danych do walidacji

101

Załącznik 3

Techniki modelowania aerodynamiki wirnika

104

Załącznik 4

Platformy wibracyjne do FSTD dla śmigłowców

107

Załącznik 5

Metoda przeprowadzania testu czasu opóźnienia

109

Załącznik 6

Oceny okresowe - przedstawianie danych z testów walidacyjnych

112

Załącznik 7

Zastosowanie zmian do JAR-FSTD w odniesieniu do pakietów danych dla FSTD dla istniejącego statku powietrznego

113

Załącznik 8

Systemy wizualizacji

114

Załącznik 9

Ogólne wymagania techniczne dla poziomów kwalifikacji FSTD

117

Załączniki do ACJ nr 2 do JAR-FSTD H.030

 

Załącznik 1 i Załącznik 2

Wytyczne w zakresie konstrukcji i kwalifikacji FTD dla śmigłowców i śmigłowców o poziomie A

122

Załącznik 3

Wykorzystywanie danych dla FTD dla śmigłowców

125

Załącznik 4

Wytyczne w zakresie konstrukcji i kwalifikacji FNPT dla śmigłowców

126

Załącznik 5

Dane do walidacji z symulatora konstrukcyjnego

133

Załącznik 6

Dane do walidacji z symulatora konstrukcyjnego - wytyczne w zakresie zatwierdzania

134

JAR-FSTD H.030 (c) (1) Wytyczne w zakresie zatwierdzania

 

ACJ do FSTD H.035 FFS zatwierdzone lub zakwalifikowane przed 1 kwietnia 2001 r.

136

ACJ do FSTD H.037 FNPT zatwierdzone lub kwalifikowane przed 1 stycznia 2003 r.

137

ACJ do FSTD H.045 Kwalifikacja FFS/FTD dla nowych śmigłowców- informacje dodatkowe

138

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-18
  • Data wejścia w życie: 2010-06-18
  • Data obowiązywania: 2010-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA