REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 106

OBWIESZCZENIE NR 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2012 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7 oraz art. 99 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1) oraz § 23 i § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637) ustalam następujące terminy, miejsca, formę i zakres egzaminów teoretycznych w 2012 roku.

1. Terminy i miejsce sesji:

Lp.

TERMIN SESJI

MIEJSCE

FORMA EGZAMINU

ZAKRES EGZAMINÓW

1

16–27.01.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

2

13–24.02.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

3

19–30.03.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

4

16–27.04.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

5

14–25.05.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

6

11–22.06.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

7

16–27.07.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

8

20–31.08.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

9

17–28.09.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

10

15–26.10.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

11

12–23.11.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

12

10–21.12.

ULC ul. Flisa 2, Warszawa

test wyboru

pełny*

* Pełny zakres egzaminów oznacza, że w czasie sesji będą przeprowadzane egzaminy w następującym zakresie:

a) ATPL(A/H), CPL(A/H) oraz IR(A/H) z wykorzystaniem Centralnego Banku Pytań (CQB-15) EASA,

b) PL(G), PL(FB) oraz PPL(A/H) – z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań,

c) na pozostałe licencje i uprawnienia lotnicze wpisywane do licencji określone w ust. 1.3 i 1.4 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ml z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603) – z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych każdorazowo przez egzaminatora,

d) na świadectwa kwalifikacji i uprawnienia lotnicze wpisywane do świadectw określone w ust. 4.2 i 4.3 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ml z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U Nr 165, poz. 1603) – z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych każdorazowo przez egzaminatora.

2. Egzaminy teoretyczne, na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia lotnicze (z wyłączeniem specjalności PL(G), PL(FB), PPL(A/H), ATPL(A/H), CPL(A/H) oraz IR(A/H)) organizowane będą w pierwszy dzień każdej sesji egzaminacyjnej (pierwszy poniedziałek sesji) w terminach podanych w pkt 1.

3. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu wprowadzono informatyczny system planowania. Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc. gov.pl

Zalogowanie się do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej (po analizie wniosku kandydata i spełnieniu wymogów formalnych dopuszczających do egzaminu teoretycznego).

4. Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji opracowuje LKE, uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

5. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek organizacji lotniczej. Wniosek o zorganizowanie sesji należy złożyć do Przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji.

6. Sesje egzaminacyjne na świadectwo kwalifikacji pilota paralotni lub skoczka spadochronowego będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów, po uprzedniej weryfikacji wniosków o wydanie śk przez inspektora w ULC.

7. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego wg wymogów ICAO dla pilotów przeprowadzane będą w następujących ośrodkach:

LP

Nazwa ośrodka

Adres

Telefon

1

Centrum Szkoleniowo-egzaminacyjne ULC

ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa

(0-22) 520-74-29

2

Ośrodek Egzaminacyjny PLL LOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

(0-22) 606-68-39

3

Ośrodek Egzaminacyjny EuroLOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

(0-22) 606-97-80

4

Ośrodek Egzaminacyjny EXIN

ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik

(0-81) 751-34-26

5

Ośrodek Egzaminacyjny OKL

Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

(0-17)771-33-00

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu – www.ulc.gov.pl

8. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego wg wymogów ICAO dla praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kontrolerów ruchu lotniczego przeprowadzane będą, w terminach ustalanych każdorazowo z danym ośrodkiem, w następujących ośrodkach egzaminacyjnych:

LP

Nazwa ośrodka

Adres

Terminy sesji

Telefon

1

Centrum Szkoleniowo-egzaminacyjne ULC

ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa

Pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca

(0-22) 520-74-29

2

Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Każdy wtorek

(0-22) 574-56-38

3

Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303/12, 08-521 Dęblin

Druga i czwarta środa każdego miesiąca

(0-81) 551-77-85

 9. W roku 2013 zaplanowanych zostanie 11 sesji. Nie planuje się przeprowadzać sesji w sierpniu 2013 roku. Podanie niniejszej wiadomości z wyprzedzeniem ma na celu umożliwienie kandydatom zaplanowanie egzaminów w dogodny dla siebie sposób.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-23
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA