REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 30

KOMUNIKAT NR 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 2 kwietnia 2012 r.

w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1261/10

Tekst pierwotny

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:

1. Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 25 października 2010 r., na samolocie Jak-12M, klasyfikuję do kategorii:

„Czynnik ludzki”
w grupie przyczynowej: „Błędy w komunikowaniu
H3” .

2. Opis okoliczności poważnego incydentu:

W godzinach przedpołudniowych na terenie innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych w Bezmiechowej Górnej, grupa pilotów przygotowywała szybowce do startów. Przygotowania były prowadzone na górnym pasie szybowiska w rejonie początku ścieżki do startu grawitacyjnego i miejsca startu z lin gumowych. Korzystając z tego, że nie odbywają się loty, zarówno piloci, jak i osoby postronne poruszały się po górnym pasie lądowiska oraz w okolicy budynku ośrodka.

Około godziny 12:10 zauważono zbliżający się samolot typu Jak 12M z kierunku południowo-zachodniego, wykonujący lot na wysokości szczytu góry. Nikt z organizatorów lotów nie spodziewał się jego lądowania, ponieważ właściciel samolotu został telefonicznie poinformowany o zakazie lądowania na górnym pasie lądowiska, wprowadzonym przez dyrektora ośrodka szybowcowego, co przyjął do wiadomości i stosowania.

W tym czasie prowadzony był nasłuch na częstotliwości lądowiska, na której pilot nie zgłosił zamiaru lądowania, ani w żaden inny sposób nie poinformował wcześniej o takim zamiarze zarządzającego lądowiskiem, np. telefonicznie.

Pracownik ośrodka szybowcowego zauważył w nadlatującym samolocie wypuszczenie klap do lądowania i ostrzegł osoby postronne, w tym kobiety i dzieci znajdujące się w pobliżu szczytu góry, by opuściły górny pas, gdyż nadlatujący samolot ma zamiar lądować.

Jak 12M o godzinie 12:15 wykonał manewr lądowania podchodząc na kierunku północno-wschodnim i lądując na górnym pasie szczytu. Dobieg zakończył obok parkingu po wschodniej stronie budynku Ośrodka, gdzie pilot zatrzymał samolot i wyłączył silnik. Pilot opuścił samolot nie informując nikogo o celu przylotu oraz dalszych zamiarach.

Po około jednej godzinie od lądowania nastąpiło znaczne pogorszenie pogody. Pułap chmur obniżył się do wysokości szczytu, a widoczność spadła poniżej 100 metrów. W tych warunkach, które były poniżej VMC (samoloty dzień: podstawa chmur 850 m n.p.m., widzialność 2000 m – loty VFR), pilot nie informując zarządzającego lądowiskiem o zamiarze odlotu, wykonał start odlatując w kierunku południowym.

Pilot, lat 38, posiadał ważną licencję CPL(A). Nalot całkowity około 3700 godzin, w tym nalot na samolotach około 667 godzin.

3. Przyczyna poważnego incydentu lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej „PKBWL”, ustaliła, że przyczyną poważnego incydentu było:

– Wykonanie lądowania na górnym pasie lądowiska Bezmiechowa bez uzyskania zgody zarządzającego i bez nawiązania łączności, co stworzyło zagrożenie dla przebywających tam osób i było niezgodne z zarządzeniami Dyrektora Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej nr 8/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku oraz nr 3/10 z dnia 15 października 2010 roku w sprawie lądowania na górnej części lądowiska w Bezmiechowej.

– Start z lądowiska w warunkach pogodowych poniżej minimalnych warunków atmosferycznych określonych w Instrukcji Użytkowania Innego Miejsca Przystosowanego Do Startów i Lądowań Statków Powietrznych (Bezmiechowa 01.04.2007 r., Rozdział 3. Procedury wykonywania lotów).

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie wydała zaleceń, lecz raport końcowy zawiera następujący komentarz:

„Komisja pragnie przypomnieć, że zarządzający lotniskami o statusie niepublicznym, lądowiskami oraz innymi miejscami przystosowanymi do startów i lądowań, mają prawo wydawać zgodę lub zabronić wykonywania na nich operacji lotniczych, a pilot ma obowiązek uzyskać zgodę od zarządzającego na wykonanie operacji lotniczej”.

5. Działania profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaakceptował działania profilaktyczne podjęte przez aeroklub regionalny, którego członkiem jest pilot uczestniczący w zdarzeniu, polegające na:

– bieżącej wymianie informacji o zmianach w wykonywania operacji lotniczych na lądowisku Bezmiechowa pomiędzy zarządzającym lądowiskiem a aeroklubem regionalnym;

– wprowadzenie procedury w aeroklubie informowania o zmianach w wykonywania operacji lotniczych na lądowisku Bezmiechowa.

Po analizie i ocenie zgromadzonego materiału w sprawie opisanego zdarzenia wynika, że zachowanie pilota było zachowaniem incydentalnym, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uznał, że zastosowanie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo lotnicze jako podstawy do zawieszenia licencji byłoby w analizowanej indywidualnej sprawie administracyjnej zbyt daleko idące i postanowił nie wszczynać postępowania administracyjnego w rzeczonym przypadku. Należy stwierdzić również, że działanie pilota nie było podyktowane nieznajomością przepisów i procedur, lecz spowodowane było sytuacją wynikającą z relacji między nim a zarządzającym lotniskiem, co jednoznacznie wynika z wyjaśnień złożonych przez stronę. Dodatkowo wykazywana przez pilota postawa, prowadząca do zażegnania sporu, w ocenie organu uzasadnia przypuszczenie, że w przyszłości zdecydowanie powstrzyma go od podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogą prowadzić do zawieszenia czy też cofnięcia jego uprawnień jako członka personelu lotniczego.

 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Tomasz Kądziołka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-02
  • Data wejścia w życie: 2012-04-02
  • Data obowiązywania: 2012-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA