REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 130

DECYZJA NR 37
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dowodem rejestracji na egzamin odbywający się w siedzibie ULC, jest otrzymanie przez osobę egzaminowaną wiadomości e-mailowej z ULC, z potwierdzeniem zapisu na wyznaczony termin.”;

2) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie egzaminu przeprowadzonego w ULC, podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, osobie egzaminowanej jest prezentowanych 160 obrazów bagaży kabinowych w czterech seriach po 40 obrazy każda oraz 160 obrazów bagaży rejestrowanych w czterech seriach po 40 obrazów każda.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2. W czasie egzaminu przeprowadzanego w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej, podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, osobie egzaminowanej jest prezentowanych 256 obrazów bagaży kabinowych w 4 seriach po 64 obrazy każda oraz 160 obrazów bagaży rejestrowanych w 2 seriach po 80 obrazów każda.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Czas wyświetlania każdego obrazu, o którym mowa w ust. 2 i 2a wynosi 20 sekund w przypadku bagażu kabinowego oraz 15 sekund w przypadku bagażu rejestrowanego.”;

3) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po czwartej sesji bagażu kabinowego osoba egzaminowana ma obowiązek udania się na przerwę trwającą nie krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 15 minut,”;

4) w § 29 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) inne.”;

5) załącznik nr 1 do decyzji, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;

6) uchyla się załącznik nr 3 do decyzji, o której mowa w § 1.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

Załącznik 1.

Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Nr 37 z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-20
  • Data wejścia w życie: 2012-12-19
  • Data obowiązywania: 2012-12-19
  • Dokument traci ważność: 2013-03-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA